KUR'AN JE LIJEK

Popularno na sajtu

Allah, dželle ša'nuhu, nam u Svojoj uzvišenoj Knjizi govori da je Kur'an lijek:

“A da Kur'an objavljujemo na tuđem jeziku, oni bi sigurno rekli: ‘Trebalo je da su mu ajeti razumljivi. Zar jezik tuđ, a onaj kome se objavljuje Arap?’ Reci: ‘On je vjernicima uputstvo i lijek….'” (Prijevod značenja Fussilet, 44)

“Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima….” (Prijevod značenja Isra’, 82)

Kur'an je prema tome, lijek za srca od bolesti neznanja, sumnje i šubhe. Uzvišeni nije spustio ništa što djelotvornije liječi i uspješnije uklanja bolesti od Kur'ana.

U dva Sahiha se navodi hadis Ebu Se'ida:

“Jedna grupa ashaba Poslanika sallAllahu alejhi we sellem je bila na putu. Naišli su na jedno arapsko pleme i tražili da ih ugoste, ali ovi odbiše da im pruže gostoprimstvo.
Ubrzo zatim poglavara tog plemena ujede zmija. Na svaki način su mu pokušavali pomoći, ali im ništa nije uspjelo. Neki od njih rekoše: ‘Upitajmo one ljude što su tražili da ih ugostimo, možda nam oni mogu pomoći.’
Dođoše do njih i upitaše ih: ‘O narode, našeg poglavara je ujela zmija! Pokušavali smo mu na svaki način pomoći, ali nam nije ništa pomoglo. Zna li neko od vas kako da mu pomognemo?’
Jedan reče: ‘Da, tako mi Allaha ja znam učiti rukju[1]. Ali tako mi Allaha, mi smo tražili da nas ugostite, ali ste vi to odbili. Neću mu učiti rukju sve dok nam nešto ne date.’
Dogovoriše se da to bude stado ovaca. Potom on stade pljuckati i učiti: “Elhamdulillahi Rabbil alemiin…“[2] (Hvala Allahu, Gospodaru svjetova). Ovaj kao da se odriješio od užeta. Poče hodati bez ikakvih smetnji. Tada im dadoše platu oko koje su se dogovorili. Neko od njih reče: ‘Podijelimo ovo stado! Nemojte, rekoše ostali, dok ne dođemo Poslaniku sallAllahu alejhi we sellem i spomenemo mu šta se desilo. On će nam kazati šta da radimo.’ Otiđoše Božijem Poslaniku sallAllahu alejhi we sellem i sve mu ispričaše. On reče:
‘Otkud znate da je to rukja?’ Pa nastavi: ‘Podijelite to što ste dobili i dajte i meni jedan dio’, nakon čega se nasmija.”
(Hadis prenosi Buharija: Knjiga o iznajmljivanju, br. 2276, a drugim riječima u Knjizi o medicini, br. 5736, 5737; Muslim: Knjiga o miru, br. 2201)

Ovaj lijek je, kao što smo vidjeli, uticao na bolest kao da je nikad nije ni bilo. Ovo je najlakši i najjednostavniji način liječenja.

Kada bi se sura El-Fatiha na pravi način koristila u liječenju, vidjeli bismo nevjerovatne rezultate.

Mene je tokom boravka u Mekki duži period mučila bolest koju ni jedan doktor nije mogao izliječiti. Kada sam počeo sam sebe liječiti Fatihom, uočio sam nevjerovatne rezultate. To sam preporučivao svakom ko se žali na bolove i većina njih se za kratko vrijeme liječila.

Međutim, moramo voditi računa o jednoj stvari, a to je da ove dove i ajeti sa kojima se vrši liječenje i rukja, uprkos tome što same po sebi liječe, zahtijevaju dobar prijem kod pacijenta i čvrstu volju kod liječnika. Kada rezultati liječenja izostanu, to je znak da učač nije bio dovoljno utjecajan, da je pacijent imun na učenje ili da neki faktor sprječava djelovanje lijeka. To se dešava i sa običnim lijekovima.
Lijek nekada ne djeluje uslijed odbijanja tijela pacijenta da primi tu materiju, a nekad uslijed snažnog faktora koji sprječava djelovanje. Djelotvornost određenog lijeka zavisi od stepena prihvaćanja samog tog lijeka od strane tijela. To se dešava i sa srcem kada potpuno primi rukju i učenje Kur'ana od strane liječnika snažne volje koji čvrsto namjerava da ukloni bolest.

Iz knjige „Bolest i lijek“ od Ibnul-Kajjima el-Dževzijje, str 19-20. u prijevodu na bosanski jezik

 


[1] Rukja – liječenje učenjem Kur'ana

[2] Tj. Fatihu

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz