"Kada sretnete neprijatelja budite strpljivi i mnogo se sjećajte Allaha"

Popularno na sajtu


Allah naređuje vjernicima da pokažu strpljivost i budu ustrajni u tome dok su i bici, da ne bježe i da ne pokazuju kukavičluk, i u to vrijeme da se sjećaju Allaha i da ne zaboravljaju na Njega…


Pitanje: Objasnite nam značenje riječi Svemogućeg Allaha:

“O vjernici, kada se s kakvom četom sukobite, čvrsti budite i neprestano se sjećajte Allaha da biste postigli što želite i pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste izgubili hrabrost i snagu; i budite strpljivi, jer Allah je, zaista, na strani strpljivih.” (Sura 8, ajet 45-46)

Odgovor: (Preuzeto iz tefsira šejha Ebu Abdullaha Mustafe bin el-Adevija)

Šejh El-Adevi kaže:

Ovo je poziv onima koji se čvrsto pridržavaju za svoju vjeru u Allaha, i objašnjenje šta da rade kada sretnu Njegove neprijatelje.

Svemogući kaže:

“O vjernici, kada se s kakvom neprijateljskom četom sukobite (vojnom jedinicom od neprijatelja sa kojima ste u ratu), budite čvrsti (stajući pred njih, ne pokazujući kukavičluk i ne bježući) i neprestano se sjećajte Allaha da biste postigli što želite (da biste postigli ono što želite – poraziti neprijatelja, to jeste pobijediti u bici), i pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu (kako vam On naređuje), i ne prepirite se da ne biste izgubili hrabrost (da ne biste pokazali kukavičluk kada sretnete neprijatelja) i da ne biste izgubili snagu (izgubili biste snagu i počeli bi ste se razjedinjavati); i strpljivi budite (kada sretnete neprijatelja), jer Allah je, zaista, na strani strpljivih (On ih podržava, daje im snagu i pomaže im)”.

Et-Taberi, neka mu se Allah smiluje, kaže:

“Ovo je objašnjenje od Allaha, hvaljen neka je On, poslato onima koji imaju vjeru, objašnjavajući kako se treba ponašati kada je se u borbi sa neprijateljima od nevjernika, i šta treba poduzeti da bi se postigla pobjeda nad njima.

Svemogući kaže:

“O vjernici” – vi koji istinski vjerujete u Allaha i Njegovog poslanika, “kada se s kakvom neprijateljskom četom sukobite” – vojnom jedinicom od neprijatelja sa kojima ste u ratu i sa kojima ste u bici, budite čvrsti i nepokolebljivi i bici sa njima, i ne pokazujte slabost (ne pokazujte mogućnost poraza) i ne okrećite se od njih, okrećući im leđa, osim ako je to strateški manevar (povući se na bolju poziciju sa ciljem pokretanja drugog napada, ili da se povučete da bi ste se povezali sa drugom jedinicom muslimana i pokrenuli zajednički napad na nevjernike), “i mnogo se sjećajte Allaha” – dovite Allahu za pomoć i pobjedu…”

Hafiz ibn Kesir, neka je Allah zadovoljan sa njim, kaže:

“Ovdje Allah podučava vjernike o hrabrosti kada se sretnu sa neprijateljem, i On kaže: ‘O vjernici, kada se s kakvom četom sukobite, budite strpljivi.'”

I Allah naređuje vjernicima da pokažu strpljivost i budu ustrajni u tome dok su i bici, da ne bježe i da ne pokazuju kukavičluk, i u to vrijeme da se sjećaju Allaha i da ne zaboravljaju na Njega, naprotiv, treba da ga ponizno mole za pomoć i da se uzdaju u Njega, da dove za pobjedu nad Njegovim neprijateljima, i da se pokoravaju Allahu i Njegovom Poslaniku.

I oni rade ono što im je Allah naredio da rade, i klone se onoga što je Allah zabranio. I neka se ne prepiru jedan sa drugim, jer će ih to razjediniti i zbog toga će napustiti jedan drugog, razbijajući jedinstvo. “…vaša snaga će nestati”, to jeste vaša snaga i vaš entuzijazam i vaše napredovanje će stati, “Zaista je Allah na strani strpljivih”.

Poslanik je imao svoje drugove koji su imali najveću hrabrost, koji su slijedili naredbe Allaha i Njegovog Poslanika, i pridržavali su se onoga što im je Poslanik govorio.

Ashabi su pratili svog blagoslovljenog Poslanika, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, pokoravali su se njegovim naredbama, oslobodili su zemlje na istoku i zapadu za kratko vrijeme. Njihove vojske su bile male u poređenju sa Rimljanima, Perzijancima, Turcima, Habašijama (Etiopljanima), sudanskim plemenima, Koptima i ostalim grupama od sinova Ademovih, a svi oni su poraženi tako da se Allahova riječ uzdigla i Njegova vjera je prenešena svima njima, i desio se vrlo brz porast broja muslimana od istoka do zapada, a sve se ovo desilo u periodu manjem od 30 godina, neka je Allah zadovoljan sa ashabima i neka im podari uživanje, i neka i nas poživi u njihovom društvu, jer zaista je On Onaj koji mnogo daje.

Kurtubi, neka je Allah zadovoljan sa njim, kaže:

“Riječi Allaha: ‘O vjernici, kada se s kakvom neprijateljskom četom sukobite, strpljivi budite’ – je naredba da se bude postojano dok je se u bici sa nevjernicima i također da se nikada ne bježi od njih, pa je ovo također naredba i zabrana – sjećajte se ovoga kada stanete pred neprijatelja i budite strpljivi.”

“O vjernici, kada se s kakvom neprijateljskom četom sukobite, strpljivi budite.”

Izvor: Kavkaz centar

Prijevod i obrada: Put vjernika

Ključne riječi: {tortags,4260,1}

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz