Kip modernog vremena | Šejh Ebu Abdullah el-Hašimi

707

Šejh muhaddis Ebu Abdullah es-Sadik el-Hašimi hafizahullah je od najpoznatijih i najboljih učenika muhaddisa Sulejmana el-Alvana, Allah ga izbavio i učvrstio. Govor o kipu modernog vremena koji se obožava diljem Zemlje a čega mnogi danas nisu ni svjesni.

Izvor: Istikamet
Ostali tekstovi šejha Ebu Abdullaha es-Sadika ovdje.