Ko si ti?! Koje je tvoje pravo lice?

Objavljeno / ažurirano:

Dragi brate, da li u našem vremenu znaš čovjeka sa dva lica? Ja ne znam! Većina ljudi danas ima deset lica, a ne dva. Naprotiv, ima onih koji imaju dvadeset, pedeset i sto lica, gotovo da više i ne možeš naći dvoličnjaka! Gdje su oni iskreni, koji imaju samo jedno lice? Gospodaru naš, učini nas od Tvojih iskrenih robova!

Da, draga braćo, često naiđeš u mesdžidu na insana da s tobom stane u safu, njegova noga je uz tvoju nogu, rame uz tvoje rame i njegova glava pored tvoje na sedždi obraća se svome Gospodaru i moli. Šapuće najljepše riječi, a kada izađe iz mesdžida, izlazi s drugim licem. Kada uđe u svoju kuću sa ženom i djecom ulazi s trećim licem. Na poslu sa četvrtim, kada je u kontaktu sa tuđim ženama blag i dobar s petim licem, a kada je u kontaktu sa ljudima namršten sa šestim licem. Kada se ophodi prema pretpostavljenim i onima koji su iznad njega, poput direktora i drugih, sa sedmim licem, a sa siromašnim i slabim s osmim licem, devetim, desetim itd.

Ko si ti?! Ko si ti, o obožavaocu lica? Koje je tvoje pravo lice? Do kada ćeš oblačiti jedno i skidati drugo lice? Do kada ćeš biti varalica? Zar ne znaš da Allah vidi sva lica? Vidi te ovdje i tamo, vidi te sada i sutra.

Vidiš vlasnika mnogobrojnih lica kada se razboli s jednim licem, kada je zdrav s drugim licem. Kada osiromaši s jednim, a kada dobije imetak s drugim licem. Vidiš ga kada preuzme kakav položaj kako širi nered na zemlji i kida rodbinske veze, a kada je potčinjen, onda je ponižen, ništavan, munafik. Vidiš vlasnika ovih lica kako se ne stidi Allaha, a On ga vidi.

Ko si ti, brate? Odgovori na ovo pitanje. Ko si ti i koje je tvoje lice? Koja ličnost je tvoja ličnost i koji put je tvoj put? Zašto živiš sa dvadeset lica, dvadeset boja i dvadeset puteva?! Zar se ne stidiš Allaha, a On te vidi?!

Dragi brate, budi jedan, budi sa jednim licem koji ide jednim putem. Znaš li koje lice želim tebi, dragi brate? Želim ti lice roba, roba koji čini sedždu, uči Kur'an i ponizno dovi. Takav rob budi u svojoj kući sa svojom djecom i ženom, budi na ulici sa ljudima, budi takav gdje god se našao, u bilo kakvom stanju i okolnostima. Budi rob u svakom stanju.

Dragi brate, kada ti dođe razgolićena žena radi neke potrebe, vidimo te kako se s njom ophodiš blago i ljupko. Vidiš li tada svoju blagost, vidiš li svoju ljupkost? Zašto takav ne budeš sa svojom ženom, a ona to više zaslužuje? Zašto se tako ne ophodiš sa životnom saputnicom i majkom tvoje čeljadi? Da, rob je onaj koji se prema svojoj ženi ophodi blago, nježno i ljupko, a ozbiljna lica sa strankinjom. To je ono što se traži, tako bivaš rob Allahu.

Ja želim, dragi brate da budeš rob Allahu u kući, rob Allahu u mesdžidu, rob Allahu na ulici, rob Allahu na poslu, rob Allahu tamo gdje te ljudi znaju i rob Allahu kada se osamiš dok te niko ne gleda mimo Njega. Jer Allah koji te vidi ovdje vidi te i tamo zato se stidi da te ugleda s drugim licem.

Budi jedan, sa jednim licem a ne sa deset. Ne budi vlasnik ni dva lica, budi rob samo Allahu. Kada ovo kažem ne ciljam da svuda i uvijek budeš ponizan. Ne, već da postupaš shodno situaciji: u kući da si muškarac koji se brine o svojoj porodici odgajajući je, na poslu da si iskren makar te niko ne gledao, na ulici da vodiš brigu o svojim postupcima, jer te Allah vidi itd.

Budi Allahov rob i u ophođenju sa muškarcima i ženama, sa bogatim i siromašnim, malim i velikim. Budi rob i svoje ruke i noge stavi u srebrne okove šerijata, da bi se oslobodio robovanja nekom drugom mimo Allahu. Vodi računa o naredbama i zabranama i budi onakav kako samo Allah traži od tebe. Živi onako kako Allah voli da bi bio iskreni rob.

Budi jedan, budi istinski rob samo sa jednim licem!

Autor: Muhammed Husejn Jakub

Iz knjige: Put ka oprostu Milostivog Gospodara

Priprema i obrada: Put vjernika (naslov je od Put vjernika)

Novo na sajtu

Putin Erdogan Rouhani

Rusija, Iran i Turska dogovorili ustavnu komisiju za Siriju

Lideri Rusije, Irana i Turske objavili su sinoć kako su dogovorili formiranje komisije zadužene za izmjenu sirijskog Ustava kao dio političkog rješenja za rat...

Iskušenja srca

grijesi ogranicavaju um

Grijesi su uzrok ograničenja uma

Preporučeni sadržaj

Post

Post 10. muharrema – dana Ašure

Post ovog mubarek dana ima veliku vrijednost, kao što je u hadisu od Ebu Katade, radijallahu anhu, od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi we sellem: “Za...

Islamske teme