Korisni foto citati: “Činite dovu Allahu uvjereni da će ona biti primljena…”

2093

Ebu Hurejre prenosi od Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, koji kaže: “Činite dovu Allahu uvjereni da će ona biti primljena i znajte da Allah ne prihvata dovu od nemarnog i nesmotrenog srca.” (Tirmizi: Knjiga o dovama, br. 3479; Hakim: Knjiga o dovi i …, br.1817. Ovo je hasen hadis.)

Činite dovu sa uvjerenjem

(Put vjernika)