Kada se uslišava dova?

Popularno na sajtu

Uzvišeni Allah kaže:

“I Gospodar vaš reče:’ Molite Me, Ja ću vam se odazvati ‘” (El-Mu'min, 60)

Stvari na koje moraš obavezno paziti u svojoj dovi:

1. Dova s priželjkivanjem i iščekivanjem. Doista je dova naređena i obećano je da će ona biti uslišana.

– U četiri ‘Sunena’ zabilježena je predaja od En-Numana bin Bešira, radijellahu anhu da je Vjerovjesnik صلى الله عليه و سلم rekao: “Zaista je dova ibadet”, a zatim je proučio: “I Gospodar vaš reče: ‘ Molite Me, Ja ću vam se odazvati.’“

2. Prisutnost srca i iščekivanje Allahovog azze ve džell, odaziva na dovu, kao što je Et-Tirmizi rahimehullah, zabilježio predaju od Ebu Hurejre, radijellahu anhu, da je Poslanik صلى الله عليه و سلم, rekao: “Dovite Allahu i budite ubjeđeni u uslišanje dove ; doista Allah ne prima dovu koja je upućena iz nemarnog srca.”

3. Nepožurivanje

Ne ostavljaj dovu zbog toga što ti nije uslišana onda kada ti to želiš. To požurivanje je prepreka u uslišavanje dove, a postavljena je tu kako rob ne bi prestao da iščekuje uslišenje dove makar to potrajalo, jer Uzvišeni, doista, voli one koji Ga često mole.

Uslišanje dove je zagarantovano

Od Allahove azze ve dželle, milosti prema Njegovom robu je i to da rob traži od Njega neku dunjalučku potrebu, pa je On Uzvišeni njemu ispuni i nadoknadi mu s nečim što je boljeod toga, ili da On time ukloni od njega neko zlo, ili da mu je sačuva za Ahiret (tj. nagradu za tu dovu); sa upućenom dovom može mu oprostiti grijeh, kao što su navodi u hadisu Džabira, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik صلى الله عليه و سلم, rekao: “Nema nikoga ko upućuje dovu tražeći od Allaha a da mu Allah neće dati to što je tražio, ili da ga time sačuva od zla poput toga, sve dok ne bude zatražio grijeh ili kidanje rodbinskih veze.”

Prenosi se od Enesa, radijellahu anhu, da he rekao: “Nemojte posustajati od dove, pa usistinu niko neće propasti sa dovom.”

Hikmet (mudrost)

– Ko nastavi s kucanjem na vratima. očekivati je da će mu biti otvoreno. Kada rob ustrajava u dovi, a želi i iščekuje uslišenje dove bez prekidanja tog iščekivanja, tada je stvarno blizu uslišenja dova.”

– Allah, azze ve džell, neće otvoriti nekom robu vrata dove, a da mi ne otvori i vrata uslišenja iste.

Iz knjige Dersovi odgoja
Autor: Halid b. Abdur-Rahman El-Husejnan, rahimehullah

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz