Milioni ljudi, hiljade djece, gladuju u Jemenu

90

Milioni ljudi u Jemenu u očajničkoj su potrebi za hranom i lijekovima. UN i druge humanitarne organizacije upozoravaju kako bi najveća humanitarna kriza na svijetu mogla postati još teža.