Moći ćemo da oslobodimo El-Kuds tek nakon što uništimo šiitsko-medžusijsko carstvo

Objavljeno / ažurirano:


Historijska činjenica preko koje ponekad olahko prelazimo je ta da El-Kuds može biti oslobođen jedino nakon što bude uništeno šiitsko-medžusijsko carstvo.

Halifa Omer ibn Hattab nije mogao osloboditi El-Kuds sve dok nije uništio veliko perzijsko-medžusijsko carstvo.

Salahuddin Ejubi nije uspio da oslobodi El-Kuds sve dok nije svrgnuo dinastiju Fatimida u Egiptu.

Šejhul-islam Ibn Tejmijje je rekao: “Židovi su uspostavili svoj režim zahvaljujući svojim najvećim saveznicima – šiitima rafidijama.“

Dakle, moći ćemo da oslobodimo El-Kuds i uništimo cionistički režim jedino ako uspijemo da srušimo šiitsko-perzijsko carstvo. Naša braća u Siriji su započela taj process. In ša Allah, u tome će ih slijediti braća iz Iraka i Libanona.

Braćo, ne slušajte govore šiitskog predsjednika koji na sav glas zagovara oslobađanje El-Kudsa iz ruku cionista jer se El-Kuds, prema šiitskom vjerovanju, nalazi na nebesima, a ne u Palestini. Ako budete slušali šiitske besmislice, zarazit ćete se virusom nifaka (licemjerstva). Allah Uzvišeni kaže:

“Kad ih pogledaš, njihov te izgled ushićuje; a kad progovore, ti slušaš riječi njihove – međutim, oni su kao šuplji naslonjeni balvani, i misle da je svaki povik protiv njih. Oni su pravi neprijatelji, pa ih se pričuvaj! Allah ih ubio, kuda se odmeću!” (El-Munafikun, 63:4)

Izvor: PrisonerOfJoy

Prijevod i obrada: Put vjernika

Ključne riječi: {tortags,4332,1}

Novo na sajtu

Prva razilaženja i novotarije u islamu

Prve novotarije i razilaženja u Islamu desile su se nakon ubistva Osmana, radijellahu anhu. Kada su se Alija i Muavija dogovorili oko primirja te...
islamske teme featured

Zašto džini ulaze u ljude?

Preporučeni sadržaj

u fokusu

Između Nedžašije i taguta Turske

- Nedžašija je bio kršćanin i pored toga nije predao muslimane (mušricima iz Kurejša), niti im je sudio po tagutskom zakonu, naprotiv on ih...

Islamske teme