Onaj ko sudi drugim zakonom mimo Allahova je poput onoga ko obožava kipove i grobove

Popularno na sajtu

Ko sudi drugim zakonom mimo Allahova, pa makar vjerovao da je Allahov zakon bolji, je mušrik1. Njegovo ubjeđenje da je Allahov šerijat bolji (od laičkog zakona), mu u takavoj situaciji neće koristiti niti ga spasiti džehennemske kazne. Pouka je u djelu, jer mušricima, isto tako, nije koristilo njihovo vjerovanje da je Allah Stvoritelj, Opskrbitelj i Upravitelj svime, onda kada obožavali druge mimo Allaha. Onaj ko sudi drugim zakonom mimo Allahova, poput onoga ko sudi laičkim zakonom, je poput onoga ko obožava grobove i kipove. Nema razlike između njih po pitanju kufra i otpadništva od dini islama.

Ako neka osoba (koja to radi) kaže: Ja ne vjerujem (tj. ne vjerujem da je laički zakon bolji od šerijata), kažemo mu: I mušrik isto tako govori: Ja ne vjerujem da taj i taj (kip, op.PV) koristi ili štetu donosi ali ga samo uzimam kao posrednika.

Koja je razlika između jednog i drugog, kad Uzvišeni kaže:

ولا يشرك في حكمه أحدا

„I niko ne saučestvuje u Njegovom sudu.”

I kaže:

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

„Oni koji ne sude po onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici.”

Suđenje nekim drugim zakonom mimo Allahova predstavlja kufr u Allahov rububijet, uluhijet i esma ves-sifat.

To je kufr u tevhid er-rububije jer je sud po onome što je Allah objavio od tevhida er-rububijje. To je kufr u tevhid el-uluhhije zbog toga što je obaveza izdvojiti Allaha u Njegovom sudu (time što će se suditi samo Njegovim sudom). I to je kufr u tevhid el esma ves-sifat jer Allah je Hakem (Sudac) i Njemu pripada sud. Kaže Uzvišeni:

إن الحكم إلا لله

„Sud pripada samo Allahu.”

Onaj ko sudi mimo onoga što je Allah objavio čini kufr u sve vrste tevhida tako da je goreg širka i većeg kufra od mušrika, a posebno u situaciji kada ljudima nameću laičke zakone i sude im njima. Allah kaže da sud pripada samo Njemu, a oni govore: Sud pripada nama. Sude i propisuju izjutra da bi to isto opovrgli navečer. To predstavlja suprostavljanje Uzvišenom Allahu u Njegovom rububijetu, uluhijetu i esmai ves-sifatu.

Još gore od toga jeste kada obavezuju (propisuju) ove zakone ljudima, jer onaj ko ne sudi po onome što je Allah objavio čini kufr, kada zamjeni šerijatski propis za laički to je drugi kufr. Kada ga nakon toga obaveže (propiše) drugima postaje zakonodavac mimo Allaha, tako da se kod njega okupe sva svojstva kufra.

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

„Oni koji ne sude po onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici.”

Tj. kafiri su zbog ostavljanja suda po onome što je Allah objavio, kafiri mijenjanja šerijatskog suda za drugi sud i kafiri zbog suđenja drugim derogiranim sudom. A onaj ko se ne složi sa njima (tagutima, op.PV) njegov završetak je zatvor ili ubistvo. Ali to neće škoditi robu, jer insan nije stvoren osim da ibadet posveti samo Allahu i da se suprostavi ovim devijacijama u društvu, pa ako bude ubijen radi svoje vjere biće šehid i njegova nagrada je kod Allaha.”

Napisao: šejh Sulejman ibn Nasir ul Ulvan
Iz knjige: Komentar knjige Tedžridu et-tevhid 65-66.
Sa arapskog preveo: Aziz Billah

Fusnota:

  1. Šejh ovdje cilja na one koji u osnovi sude nekim drugim zakonom mimo Šerijata.

Kratka biografija autora

Šejh Sulejman el-Ulwan je rođen 1969. godine u Burejdi, Zemlja Dvaju Harema (tzv. Saudijska Arabija). Sa 18 godina je bio hafiz Kur'ana a u dvadesetim godinama je postao i hafiz hadisa (muhaddis) “Kutubus-site” – 6 hadiskih knjiga (od kojih se neke sastoje iz više tomova): Buharije, Muslima, Tirmizija, Ebu Davuda, Nesaije i Ibn Madžeta. Također je naučio napamet i sljedeća djela: Kitabut-tewhid, El-Wasitijje, El-Hamewijje, El-Bajkunijje, Umdatul Ahkam, El-Adžrumijje, Nuhbatul fikr, El-Rahbijje, Bulugul-meram, El-Usulus-sulasa, El-Werekat, Mulhat el-Irab, El-Afijje i Kešfuš-šubuhat.

Šejh Sulejman el-Ulwan je učenik nadaleko poznatog šejha Hamuda bin Ukla eš-Šuajbija, borca za islam i zaštitnika mudžahida, koji je krajem 2001. godine, u svojim starim godinama, uhapšen od strane saudijske vlade i zatvoren, nakon čega je ubrzo, početkom 2002. godine, ispustio svoju plemenitu dušu (sumnja se da je u zatvoru otrovan).

Šejh Sulejman el-Ulwan je autor na desetine knjiga i naučnih radova. Jedan je od najomiljenijih i najčešće citiranih šejhova među pripadnicima svih džihadskih grupa širom svijeta. Prema pisanju zapadnih medija, šejh El-Ulwan je jedan od najutjecajnijih selefijskih učenjaka, te je optužen za podsticanje muslimanske omladine na džihad protiv krstaša, što je saudijska vlada najstrožije zabranila.

Šejh je uhapšen i zatvoren 28. aprila 2004. godine od strane saudijskog režima koji je odbio da da bilo kakav razlog za hapšenje. Međutim, poznavaoci prilika navode kako je šejh uhapšen zbog davanja podrške mudžahidima te pozivanje omladine u džihad protiv krstaša, što je u tzv. Šerijatskoj kraljevini (tzv. Saudijskoj Arabiji) najstrožije kažnjivo djelo, dok u isto vrijeme, saudijski sekularisti koji otvoreno vrijeđaju islam, slobodno šetaju zemljom Allahovog Poslanika, sallAllahu aljehi we sellem.

Šejh je do dan danas u zatvoru saudijskih tirana.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz