Oni su u grijehu jednaki

Popularno na sajtu

Da li je dova uslišana?

Prošlo je nešto više od tri godine od kako je bivši glasnogovrnik IDIŠ-a Ebu Muhammed el-Adnani, pozvao muslimane da Aminaju na njegovu dovu u kojoj je rekao:

اللهم إن كانت هذه الدولة دولة خوارج: فاقصم ظهرها، واقتل قادتها، وأسقط رايتها، واهد جنودها إلى الحق. اللهم وإن كانت دولة إسلام؛ تحكم بكتابك وسنّة نبيك، وتجاهد أعداءك فثبتها، وأعزها، وانصرها، ومكّن لها في الأرض، واجعلها خلافة على منهاج النبوّة، فقولوا: “آمين” يا أيها المسلمون.

“O Allahu, ako je ova Islamska Država država havaridža – slomi njenu kičmu, ubij njene vođe, spusti njenu zastavu i uputi njene vojnike na istinu.
O Allahu, ako ova Islamska Država sudi po Tvojoj Knjizi i sunnetu Tvog Poslanika i bori se protiv Tvojih neprijatelja, onda je ojačaj i podari joj stabilnost na Zemlji i učini je hilafetom na poslaničkom menhedžu. RECITE “AMIN” O MUSLIMANI !!!”

Nije prošlo puno vremena nakon ove dove a gradovi i utvrđenja koja su bila pod kontrolom IDIŠ-a su padala u ruke rafidijskih kukavica i žena kurdskog PKK. Iz nekih su se “lavovi hilafeta” povukli ostavljajući civile na milost i nemilost mušricima a iz drugih su protjerani “snažnim” napadima brigada PKK mahom sastavljenim od djevojčica između 19-25 godina.

I to ne bi bio najgori scenario da rezultat nije skoro milion raseljenih ljudi samo u Mosulu, i više od osam hiljada ubijenih!!! I sve to dok u isto vrijeme njihovi vođe bivaju snimljeni kako sakriveni u koloni civila napuštaju grad!!!

Sada sebi odgovorite na postavljeno pitanje: “Da li je dova uslišana?” Da li im je kičma slomljena a vođe poubijani?

Na čijem su vratu hiljade žrtava?

U Šerijatu postoji pitanje ukoliko bi se doktor koji nije kvalifikovan i nije postavljen da vrši određene vrste operacija ili davanja dijagnoze time bavio na svoju ruku (pa makar i uz saglasnost pacijenta koji je obmanut) da je odgovoran za sve posljedice; ako dođe do smrti pacijenta odgovarat će za ubistvo!!!

Osnova ovog propisa su riječi Poslanika,sallallahu ‘alejhi ve sellem:

مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ

-“Ko se pravi doktor a nije poznat u medicini (ne poznaje tu oblast) biće odgovoran (snosiće posljedice).” 1

Doktor će biti odgovoran (dužan da nadoknadi štetu) u nekoliko situacija za sve što bude produkt njegovog liječenja kod pacijenta:

a) Kada namjerno nanese štetu pacijentu. Kao na primjer da mu izvadi zub koji je zdrav ili odsiječe prst koji nije zaražen i sl. U ovom slučaju se na njega ne gleda kao na doktora već kao na napadača/nasilnika koji je namjerno nanio štetu drugome. Doktor je, u ovoj situaciji dužan da nadoknadi štetu.

Ko će nadoknaditi hiljade ubijenih muslimana od strane IDIŠ-a pod razno-raznim lažnim optužbama da su otpadnici i sl. dozvolivši tako prolijevanje njihove krvi?!

Doktor neznalica (nekompetentni/nekvalifikovani) se samim nepoznavanjem oblasti u koju se upustio, smatra prijestupnikom, a prethodno spomenuti hadis je dokaz da će on biti terećen za posljedice. Doktor je u ovoj situaciji dužan da nadoknadi štetu.

Kaže Ibn Kajjim, rahimehullah: “Što se šerijatskog propisa tiče, doktor neznalica je odgovoran (za svaki propust koji napravi). Ukoliko se pravi da poznaje medicinu i liječenje, a u stvari nije stručan u tome, on je na taj način prouzrokovao gubljenje života, nesmotreno se usudio raditi ono što ne zna pa je na taj način prevario pacijenta, stoga je za sve odgovoran.” 2

Stalna komisija za fetve je naglasila: “Ako (doktor) nije spretan/stručan onda mu nije dozvoljeno da se bavi liječenjem drugih i to mu je haram. A ako bi se time bavio bio bi odgovoran za svaku grešku koju napravi.” 3

Ako je ovo slučaj sa doktorom neznalicom čijim uzrokom bude ugašen jedan život, pa šta tek reći za IDIŠ čijim džehlom je uništeno na hiljade života?!

Šta tek reći za sudije IDIŠ-a koji osnovno znanje ne posjeduju, a sebi su dali za pravo da sude među ljudima i da ‘red’ uspostavljaju?!

Šta tek reci za obične vojnike IDIŠ-a kojima je omogućeno da po kratkom postupku presude i izvrše kaznu onda kada procijene da je to potrebno?!

Šta tek reći za one navijače IDIŠ-a koji pored nepoznavanja osnova vjere Islama niti arapskog jezika srču (upijaju) informacije koje im duhovni mentori serviraju zdravo za gotovo, i upravo time ohalališe nedužnu krv i nered posijaše i muslimane podijeliše?!

Šta tek reći …. šta tek reći…

Doktor koji nehotice pogriješi.

Ukoliko je doktor kvalifikovan i spretan ali se dogodi greška koja se omaši i ruka napravi pokret koji nije htio i on bude koban po pacijenta onda se odgovornost vraća na doktora. Tada je doktor dužan da nadoknadi štetu.

Rekao je Ibn Munzir, rahimehullah: “Složni su islamski učenjaci da doktor prilikom sunećenja ukoliko pogriješi pa odsiječe ud ili dio njega odgovoran je za počinjenu grešku (dužan da nadoknadi u skladu sa propisima koji su detaljno pojašnjeni u knjigama fikha), a u otkupu će mu pomoći rodbina.” 4

Ako je tako sa doktorom koji je kompetentan, spretan, kvalifikovan, postavljen na taj položaj, i nehotice pogriješi – pa šta tek reći za IDIŠ i štetu koju su oni kao nekvalifikovani, nekompetentni, od nikoga postavljeni da budu to za šta se predstavljaju, prouzrokovali?!

Ko će nadoknaditi štetu hiljade porušenih naselja i do temelja razrušenih gradova?! Ko je za to odgovoran?

Stanovnici Mosula su živjeli pod torturom, ali su živjeli i bili muslimani. A sada mnogi nisu živi, dok su se preživjeli raselili a jedan dio pod pritiskom priklonio rafidijama/šijama!! Ko će nadoknaditi tu štetu?!! Ko je za to odgovoran?

Spretan doktor koji pređe granicu onoga što je poznato u medicini, ili koristi metodu koja nije adekvatna bolesti ili stanju pacijenta. Na primjer da prilikom liječenja koristi neke metode koje nisu prihvaćene u medicini. Tada će biti odgovoran i moraće nadoknaditi štetu.

Isto tako je sa IDIŠ-om koji je koristio metode koje su suprotne šerijatu i iskustvu boraca prije njih. Da nisu bili upozoreni – jesu, da način ratovanja koji koriste i ulazak duboko u neprijateljske teritorije ih čini lahkim plijenom a narod žrtvom nakon njihova povlačenja! Nisu slušali savjete ‘murtedda’!!

Ko je sada kriv i ko će nadoknaditi štetu koju su prouzrokovali?!! Ko je odgovoran?

Doktor koji se bavi liječenjem ali nema dozvolu od nadležnih organa.

Nije ga na tu poziciju postavilo tijelo odgovorno za obezbeđivanje zdravlja ljudi. Iako oko obaveze nadoknađivanja štete koju prouzrokuje ovakva vrsta doktora ima razilaženja ipak ono što je odabrao šejh Muhammed Muhtar Šenkiti u djelu ‘Propisi medicinskih operacija’ (362) da je doktor dužan nadoknaditi štetu je ispravnije.

IDIŠ ne samo da nije postavljen od strane organa odgovornog za to (Ehlul-Halli Vel-Akdi) već je taj organ negirao i osporio IDIŠ-u petljanje u stvari kojima nisu dorasli i igranje uloge na koju nemaju pravo!! Samim time su odgovorni za svo zlo koje je tim povodom prouzrokovano direktno ili indirektno, bili toga svjesni ili ne bili, ciljali to ili ne!!

Šteta se može nanijeti direktno ili indirektno (prouzrokovati je).

U oba slučaja doktor je dužan nadoknaditi (iskupiti se na šerijatski način) ono što je uništio. To spominje Zuhajli u djelu ‘El-Fikhul-Islami Ve Edilletuhu’ (6/4825).

A nema sumnje da je IDIŠ zlo širio direktno (na terenu) i indirektno (svojim navijačima gdje god da su se nalazili).

Podrška znači sudjelovanje u grijehu

Primjer ovoga umeta su četvorica ljudi kako se to prenosi u hadisu od Ebi Kebše El-Enmarija radijallahu anhu, da je Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem, između ostalog rekao:

ورجل لم يؤته الله علماً ولا مالاً فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل قال فهم في الوزر سواء

-“I čovjek kome nije dato niti znanje niti imetak a on govori: ‘Da je meni dato ovo (blago) i ja bih isto postupao.’ Oni su u GRIJEHU jednaki.” 5

Gledajuci zločine koje je činila ili i dalje čini ova novotarska skupina, ima onih kojima nije dato znanje kojim mogu razlikovati dobro od zla pa podržavaju takve postupke i pokušavaju ih opravdati, ili ih obojiti bojom vjere koju očito ne poznaju. Kako je samo žalosno stanje ovakvih koji po društvenim mrezama i telegram kanalima javno ispoljavaju da su isti, na istome menhedžu kao ova zabludjela skupina i da je njima omogućeno isto bi postupali!!! “Oni su u GRIJEHU jednaki.”

Pa kako će se pred Allahom opravdati i račun položiti za stotine i hiljade ubijene djece, žena, staraca, nedužnih….?! Kako će račun položiti za podršku protjerivanja ‘murtedda’ i njihovih porica, ubijanje istih i dizanje u vazduh?! Kako će se opravdati za podršku tekfirenja učenjaka i daija, pozive na ubijanje istih i ohalaljivanje njihove krvi?!! “Oni su u GRIJEHU jednaki.”

Pokajanje nije pravdanje

Od prepreka mnogim simpatizerima IDIŠ-a da se vrate istini i ostave zabludu nakon što im postade jasna jeste šejtanska vojska u ljudskom obliku koji ih pokušavaju zadržati na stranputici mijenjajući im stvarnost postupaka. Pa ostavljanje zablude i stranputice im predstave kao pravdanje. S obzirom da priroda čovjeka ne voli pravdanje šejtani u ljudskom obliku to koriste ubjeđujući ih kako ne moraju nikome da se pravdaju za svoje stavove i kako će njihov ego biti poražen ako se pokaju!!

Ali, istina je da ne traži niko od njih da se bilo kome pravdaju niti da iznose opravdanja zašto su toliko vremena podržavali skupinu čiju je suštinu spoznalo i mlado i staro još odavno; dovoljno je da se toga ostave i od Allaha oprost zatraže!

Ovakve također podsjećamo i na riječi Alija bin El-Husejna koji prenosi od Safijje, radijallahu anha, da je rekla: “Jedanput sam došla Vjerovjesniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, da s njim razgovaram, a on je bio u i'tikafu u mesdžidu. Nakon razgovora, Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, ustade i otprati me do moje kuće. U putu nas susretoše dvojica ljudi ensarija, a kad vidješe Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, vratiše se od stida. On ih zovnu i reče im: ‘Dođite, ovo sa mnom je moja žena Safijja bint Hujej!’ Oni rekoše: ‘Allahu se utječemo (od bilo kakve pomisli) i On neka je slavljen, o Allahov Poslaniče!’ A Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, reče:

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُلْقِيَ فِي أَنْفُسِكُمَا شَيْئًا

‘Zaista, šejtan kola ljudskim tijelom poput krvi! Prepao sam se da nešto (ružno) ne pomislite!'” 6

Ovaj događaj zbio se noću, te Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, želi da se ne ostavi nikakva klica sumnje. Upitali su Šafiju, rahimehullah, o smislu ovog postupka te im on odgovori da ova dvojica ashaba nisu posumnjali u Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, niti se, pak, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, njima PRAVDAO, nego je smisao u tome da u ummetu ostane PROPIS da se to treba pojasniti kad se dogodi situacija koja bi izazvala bilo kakve sumnje.

Zato pozivamo ovakve da se ostave te zablude jer će samo njima štetiti, i nikakve koristi neće imati, pogotovu ne na ahiretu gdje će odgovarati za sve zločine onih koje srčano podržavaju jer: “Oni su u GRIJEHU jednaki.”

Autor: Ifet Zukorlić
Izvor: istina.ba

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz