Plodovi lijepe riječi

Objavljeno / ažurirano:

Kaže Uzvišeni Allah u prijevodu značenja: „Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer – lijepa je riječ kao lijepo drvo: korijen mu je čvrsto u zemlji a grane prema nebu. Ono plod svoj u svakom momentu daje s dozvolom Gospodara svoga – a Allah ljudima navodi primjere da bi se prisjetili i pouku uzeli. A ružna je riječ kao ružno drvo koje je s površine zemlje iščupano. Njemu nema opstanka“.

Kaže Uzvišeni: „Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer – lijepa je riječ kao lijepo drvo“ a to je svjedočenje da nema drugog boga mimo Allaha, i njeni ogranci su „kao lijepo drvo“ a to je palma, „korijen mu je čvrsto“ u zemlji, „a grane“ rasprostranjene„prema nebu“ i one su uvijek od velike koristi.

„Ono plod svoj u svakom momentu daje s dozvolom Gospodara svoga“, isti je slučaj i sa drvetom vjerovanja, čiji je korijen čvrst u srcu vjernika, po znanju i po ubijeđenju. A njegove grane su lijepa riječ, dobro djelo, visoki moral, fino ponašanje, uvijek prema nebu. I k Allahu se diže sve što je od toga dobro, i od govora i djela, koje rezultira drvo imana a od kojih korist ima vjernik i ostali ljudi.

„A Allah ljudima navodi primjere da bi se prisjetili“ – onoga što im je naredio i onoga što im je zabranio. Doista se navođenjem živih primjera olakšavaju i približavaju logična značenja. I kristalno se pojašnjava i objelodanjuje značenje koje Allah želi, i to je iz Njegove milosti, te Njegovog lijepog podučavanja. Stoga, potpuna hvala i sva zahvala pripada Allahu, i ovo je osobina riječi tevhida i njene čvrstoće, u srcu vjernika.

Zatim je Uzvišeni spomenuo ono što je suprotno lijepoj riječi, a to je: riječ nevjerstva i njene ogranke, te je rekao: „A ružna je riječ kao ružno drvo“ – čiji plod ima odvratan okus, a to je: drvo Hanzale (gorka tikvica) isl, „koje je s površine zemlje iščupano. Njemu nema opstanka“ tj. nema čvrstine. Pa niti ima korijene koji ga učvršćuju, a niti zdravog ploda kojeg rađa, naportiv, ako bi se i našao neki plod, onda bi to bio pokvareni plod.

Isti je slučaj i sa riječima nevjerstva i grijesima, oni nemaju korisnu čvrstinu u srcu, niti pak donose išta drugo do ružne govore i djela koja uznemiravaju svoga vlasnika, i k Allahu se ne diže dobro djelo kojeg on uradi, a niti se on sam ili bilo ko drugi od toga okoristi.

Autor: Abdur-Rahman bin Nasir Sa'di

Izvadak iz Tefsira mufessira Abdur-Rahmana Sa'dija

Prijevod: Menhedz.com

Obrada: Put Vjernika

NOVO NA SAJTU

Ruska vojska

Sirija: Šta je sljedeći potez Rusije u Manbidžu?

Ubrzo nakon što je američka vojska počela povlačenje iz sjeverne Sirije ovog mjeseca Rusija je odmah dovela svoje snage kako bi popunila vakuum vojne...
islamske teme kader

Podjela sunneta i hadisa

Preporučeni sadržaj

islamske fetve

Onaj ko sudi drugim zakonom mimo Allahova je poput onoga ko...

Ko sudi drugim zakonom mimo Allahova, pa makar vjerovao da je Allahov zakon bolji, je mušrik1. Njegovo ubjeđenje da je Allahov šerijat bolji (od...

Islamske teme