Priča o islamskom učenjaku koji se od nepravednog vladara krio kod židova

Popularno na sajtu

Nakon što je Hakem b. Hišam b. Abdur-Rahman Ed-Dahil došao na vlast u Endelusu, priklonio se fasicima (velikim griješnicima, op) i upao u nedozvoljene stvari i velike grijehe…!

Pa su se učenjaci usprotivili i htijeli su da izađu protiv njega (tj. da se bore protiv njega, op). Potom se sa učenjacima desilo ono što se desilo od ubijanje i mučenja, a Allah je htio da se neki od njih spasu, pa su neki uspjeli pobjeći!

Jedan od onih koje je sultan tražio da se ubiju bio je i imam i fekih (pravnik) Talut ibn Abdul-Džebbar,učenik imama Malika, a bio je jedan od najvećih učenjaka. Pobjegao je od osvete i svireposti Hakema, pa se punu godinu danu skrivao kod njegovog komšije koji je bio jevrej, tako da je taj jevrej njega služio svaki dan i plemenito se prema njemu odnosio. Nakon što je prošla jedna godina, imamu Talutu se odužilo njegovo skrivanje, pa je pozvao tog jevreja, zahvalio mu se na njegovom dobročinstvu i rekao mu: „Odlučio sam da sutra napustim tvoju kuću, otići ću kod vezira Ebu-l-Bessama,on je kod mene učio Kur'an i učio znanje, pa mislim da kod njega imam pravo podučavanja i lijepog ponašanja, a on je ugledan čovjek kod Hakema, pa možda se bude zauzeo za mene, pa da mi nakon toga on garantuje sigurnost i ostavi me na miru“.

Na to mu jevrej reče: „Nemoj to činiti, ja se zaista za tebe bojim od Hakemove osvete”, jevrej ga je zaklinjao raznim zakletvama i govorio mu: ”Kada bi kod mene ostao do kraja svog života, uopšte mi nebi dosadio”.

Ali Talut nije prihvatio osim da izađe. Te iziđe skriveno po noći, i dođe do vrata vezira, te zatraži dozvolu da ga primi, vezir ga primi i nakon što uđe poželi mu dobrodošlicu i približi ga sebi, te ga upita gdje je bio sve ovo vrijeme, te mu on ispriča kako se sve zbilo sa jevrejom. A zatim reče imam Talut veziru ibn Bessamu: ”Zauzmi se za mene kod Hakema, da mi da sigurnost”, te mu vezir obeća da će to uraditi, a zatim odmah iziđe i uputi se ka emiru Hakemu, i ostavi ljude koji će paziti na Taluta.

Nakon što vezir Ebu Bessam ušao kod emira Hakema, reče mu: “Došao sam ti sa poklonom, došao sam ti sa Talutom, vođom munafika, pronašao sam ga”, na to mu Hakem reče: “Ustani i odmah mi ga dovedi”.

Nije dugo prošlo i Talut beše doveden kod emira, a u emiru je srdžba prema njemu već bila raspalsana, pa kada ga ugleda reče: ”Talut?? Hvala Allahu koji mi je olakšao da te uhvatim! Teško tebi, ubiću te na najgori mogući način!! Kako si mogao da dozvoliš da oboriš moju čast”??

Nato mu reče imam Talut: ”Ne vidim da je išta korisno reći dok sam u ovoj situaciji osim da te, tako mi Allaha, nisam mrzio osim radi Allaha Jedinog, nakon što sam te vidio da si skrenuo sa istine, i s tobom nisam postupio osim onako kako mi je Allah naredio”.

Na to se umiri srdžba Hakema, a zatim reče: ”O Talute …tako mi Allaha ti si kod mene doveden, i nije na dunjaluku bilo patnje koju ti nisam pripremio… a onda se nešto ispriječilo između nas, a sada ti ja kažem da me je ono zbog čega si me mrzio odvratilo od toga da te kaznim. Idi, oprostio sam ti!”

Zatim ga je Hakem upitao: ”O imamu, kako je vezir Ebu Bessam došao do tebe?”

A on odgovori: ”Ja sam mu se sam predao, zato što sam mu vjerovao. Ja sam imao pravo kod njega, podučio sam ga Kur'anu i jeziku (tefsiru), pa sam kod njega zatražio da se zauzme za mene, a on je postupio kako si vidio.”

Pa ga opet upita: ”A gdje si bio prije nego što si otišao kod njega”?

Pa ga Talut obavjesti o postuku jevreja.

Nato emir spusti svoju glavu, a zatim pozva svog vezira Ebu Bessama i reče mu: ”Pokvaren li si ti čovjek, Allah te ubio baksuzu jedan! Jevrej ga je počastio koji je od neprijatelja ove vjere, i prikrio ga je zbog njegovog znanja i vjere, te je rizikovao svoj život zbog njega, a ti si ga i pored tvoje vjere prevario onda kada ti se obratio! Baksuze jedan, što mu nisi uzvratio dobrim zbog njegovog podučavanja tebe? Zar nisi znao da je on jedan od najboljih ljudi u ovom ummetu, a ti si htio samo da nam povećaš od naše osvete prema njemu. Izađi od mene, Allah te naružio! Molim Allaha da ne sretnem tvoje lice na Sudnjem
danu, i nakon ovoga ne želim da te vidim, o loš čovječe!” Zatim ga je izbacio iz vizareta i ukinuo mu je prihode koje je primao.

Zatim su prošle godine, pa su ljudi vidjeli ovog licemjernog i lažljivog vezira u siromaštvu i poniženju, pa mu bi rečeno: Šta te je zadesilo?

Pa je govorio: ”Uslišana je dova učenjaka Taluta.”

A Hakem je jevreju odredio da plaća điziju onoliko koliko je u mogućnosti, i plemenito se prema njemu ponio, a kada je jevrej vidio ovaj postupak prihvatio je islam.

A što se tiče Taluta, bio je ugledan kod emira sve do svoje smrti. Hakem je prisustvovao njegovoj dženazi i pohvalio ga je zbog njegove iskrenosti, istinoljubivosti i znanja.

Ovaj događaj se spominje u sljedećim knjigama: Sijeru e'alamin-nubela (7/282), Tertibul-medarik ve tekribul-mesalik (3/340), El-M'udžem fi telhisi ahbaril-megrib (1/25).

Prevod: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz