Odgovor: Psovanje vremena se dijeli na tri vrste:

Prva vrsta: Da sa tim želi samo iznošenje činjenica i obavjesti bez kuđenja – to je dozvoljeno, kao da kaže: ‘Umorili smo se od žestoke vrućine u ovom danu’, ili hladnoće, i slično tome. Zato što su djela prema namjerama, a izraz je ispravan zato što je puko iznošenje činjenica.

Druga vrsta: Da psuje vrijeme kao da je ono to koje svojim htijenjem postupa, kao da sa psovanjem vremena smatra da je vrijeme to koje čini da se stvari okreću ka dobru ili zlu. Ovo je veliki širk, zato što pri sebi ima ubjeđenje da postoji stvoritelj pored Allaha, a to zato što je uzrok dešavanja pripisao nekom drugom mimo Allaha.

Treća vrsta: Da psuje vrijeme sa ubjeđenjem da je Allah taj koji čini i određuje, ali psuje vrijeme zato što se u njemu dešavaju određene prezrene stvari. Ovo je haram – zabranjeno, zato što je u suprotnosti sa saburom-strpljenjem koji je obaveza na muslimanu, i nije kufr-nevjerstvo, zato što nije opsovao Allaha direktno, kada bi opsovao Allaha direktno bio bi kafir-nevjernik.

Šejh Salih b. Usejmin, rahimehullah

“Fetava ulema el-beledi-l-haram” str. 34-35.