Radnje kojima se ne kvari post

Popularno na sajtu

Post se ne kvari:

– izlaskom krvi iz nosa,

– ranjavanjem,

– vađenjem zuba,

– previjanjem i liječenjem rane osim ako se nešto od toga namjerno proguta.

Šejhul-islam Ibn Tejmije, Allah mu se smilovao, kaže u fetvama: „Izlazak krvi koju je nemoguće spriječiti da izađe, poput krvi žene u istihazi, rana, kravarenja iz nosa i sl. ne kvari post. Izlazak krvi hajza i nifasa kvari post prema koncenzusu učenjaka. (25/267 )

Post se ne prekida (kvari) jelom i pićem iz zaborava, jer je Poslanik sallAllahu alejhi we sellem, rekao:

„Ko zaboravi pa nešto pojede ili popije dok posti neka upotpuni svoj post jer ga je Allah nahranio i napojio.” (Muttefekun alejhi)

Uzvišeni kaže:

“Nije grijeh ako u tome pogriješite, grijeh je ako to namjerno učinite; a Allah prašta i samilostan je.” (El-Ahzab, 5)

Ko bude ispirao usta pa mu uđe voda na grlo nenamjerno post mu nije pokvaren. U Fethul-Bariju se kaže: „Ako bi jeo misleći da zora nije nastupila, post, prema većini učenjaka, nije pokvaren, jer ajet ukazuje na dozvolu jela sve dok se tačno ne razjasni.”

Dozvoljeno je postaču da se miriše, ali da ne ušmrkava miris. Sve što mu uđe na grlo bez njegove volje ne šteti.

Postač može koristiti misvak jer je on sunnet u svakom vremenskom periodu.

Ne smeta da musliman osvane džunup. Okupat će se pa makar i iza pojave zore. Isto tako, ženi kojoj se hajz prekine noću postit će ako je nanijjetila i okupat će se kada osvane.

Autor: Abdurrahman b. Abdulkerim el-Ubejjid

Iz knjige: Načela islamskog življenja – savremeni pristup islamskom vjerovanju, šerijatskim propisima i moralnim normama

Priprema i obrada: Put vjernika

Tagovi: {tortags,3883,1}

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz