Šehidi islama: Hamza, radijAllahu anhu

197

Rekao je Allahov Poslanik, salallahu alejhi we sellem: “Prvak šehida je Hamza…” (Hakim)