Šejh Tarifi o Siriji i zabludjelim fetvama o odbrambenom džihadu (video)

1384

Prijevod i obrada: Istikamet