Šejh Tarifi o Siriji i zabludjelim fetvama o odbrambenom džihadu (video)

1013

Prijevod i obrada: Istikamet