Šijitske umobolije: “Allah danas nema pravo na odluke!”

754
Abbas Hilfi, poznati šijitski mula tvrdi da je Uzvišeni Allah danas izgubio pravo na odluke!