Sunneti posta

Popularno na sajtu


U sunnete posta ulazi deset stvari:

1. Sehur. U Buhariji i Muslimu stoji: „Ustajte na sehur jer je u njemu blagoslov.”

2. Požurivanje sa iftarom i odgađanje sehura do zadnjih trenutaka.

3. Iftariti svježim ili suhim hurmama.

4. Pozvati postače na iftar, jer je u tome svako dobro, a i dova meleka i postizanje nagrade.

5. Opskrbljivanje dobrom, dobročinstvom, pokornostima, učenjem Kur'ana, djelima dobra, jer dobra djela u mjesecu ramazanu se umngostručuju u odnosu na druge mjesece. U Sahihul-Buhariji stoji: „Poslanik sallAllahu alejhi we sellem, je bio najdarežljiviji u ramazanu.”

6. Postač je dužan čuvati svoje organe od besposlica i neistine. Sunnet je reći onome ko ga bude vrijeđao dok posti: „Ja postim.”

7. Iftarska dova. Sunnet je reći prilikom iftara: „Allahu, Tebi sam postio i Tvojom se opskrbom iftarim. Neka Si uzvišen i neka Ti je hvala. Allahu, primi od mene jer Ti si onaj koji sve čuje i sve zna.”

8. I'tikaf. On je jedan od utemeljenih sunneta posta, a ogleda se u stalnom boravku u džamiji radi pokornosti Allahu dželle šanuhu. U hadisu stoji: „Allahov Poslanik sallAllahu alejhi we sellem, je deset zadnjih dana ramazana provodio u i'tikafu sve dok ga Allah nije usmrtio, a iza njega su u i'tikafu boravile njegove žene.” (Muttefekun alejhi)

Uslov je da se i'tikaf obavlja u džamiji u kojoj se redovno klanjaju zajednički namazi, te da ne postoje potrebe za kupanjem, a potrebno je prethodno donijeti nijjet. I'tikaf se kvari neopravdanim izlaskom iz džamije ili sa nijjetom izlaska pa makar se i ne izašlo, kao i spolnim odnosom ili ejakulacijom. Uzvišeni kaže:

“Sa ženama ne smijete imati snošaja dok ste u i'tikafu u džamijama”. (El-Bekara, 187)

I'tikaf se ne kvari izlaskom radi velike i male nužde ili upotpunjenja obavezne čistoće, ili izlaskom radi donošenja jela ili pića. Međutim, neće nikoga posjećivati niti se zanimati nečim drugim pored i'tikafa.

9. Teravih namaz. Teravih namaz je sunnet radi što većeg klanjanja u ramazanu i ulaganja truda u deset zadnjih dana ramazana u potrazi za noću Kadra. U Sahihul-Buhariji se kaže:

„Poslanik sallAllahu alejhi we sellem, bi se nastupanjem deset zadnjih dana ramazana ustezao od polnog općenja, cijelu noć bi bdio i budio svoju porodicu. Lejletul-kadr je prema predajama najvjerovatnije u zadnjih deset dana ramazana, a najpotvrđenija je dvadesetsedma noć. Sunnet je u toj noći govoriti: “Allahu, Ti Si onaj koji opraštaš i voliš praštanje, pa mi oprosti.” (prenose peterica)

10. Poželjno je što više učiti dove u ramazanu, jer je ajet o dovi došao na kraju ajeta o postu. Uzvišeni kaže:

“A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na pravom putu”. (El-Bekare, 186)

Ovaj ajet podstiče na ulaganje truda u učenju dova kada se upotpuni broj i prilikom svakog iftara.

Autor: Abdurrahman b. Abdulkerim el-Ubejjid
Iz knjige: Načela islamskog življenja – savremeni pristup islamskom vjerovanju, šerijatskim propisima i moralnim normama
Priprema i obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

%d bloggers like this: