TAG

Ahmed el Halidi

Propis onoga ko se kandiduje za ulazak u parlament (šejh Ahmed el-Halidi)

Ima tri vrste onih koji se kandiduju za ulazak u parlament, i shodno vrsti je i propis.

Prepreke i uvjeti tekfira sljedbenika strasti i novotarija

Prepreke i uvjeti za tekfir sljedbenika strasti i novotarija

Kada je i na koji način uspostavljen argument vjere nad čovjekom

Na koji način se Allahov argument uspostavlja nad Njegovim robovima?

Da li se čovjek naziva mušrikom prije nego li do njega dopre Objava?

Allah je (neka) imena i sudove prije poslanice razdvojio, a nakon nje je ta imena i sudove sastavio.

Novo na sajtu

Kategorije