Prepreke i uvjeti tekfira sljedbenika strasti i novotarija

Popularno na sajtu

1) Uvjeti tekfira sljedbenika strasti i novotarija:

a) uspostava argumenta (tj. osoba se ne smije proglasiti nevjernikom dok se nad njim ne uspostavi dokaz, dok mu se ne predoče šerijatski argumenti da je djelo koje on radi djelo nevjerstva) i
b) uklanjanje šubhe (tj. da mu se otklone sumnje koje ima u pogledu dokaza, jer je moguće da osoba ne negira šerijatske dokaze bukvalno, ali zbog određenih sumnji ona ih pogrešno tumači).

2) Prepreke tekfira sljedbenika strasti i novotarija:

a) nedolazak tekstova koji obavezuju na poznavanje istine (kao što je primjer osobe koja živi daleko od ljudi ili je tek primila islam, pa nije upoznata sa nekim propisima)

b) ili da su tekstovi stigli, ali kod njega nisu mjerodavni (tj. šerijatski dokazi su do njega stigli ali ih on ne smatra vjerodostojnim ili pak smatra da se moraju protumačiti i tome slično),

c) ili da su vjerodostojni, ali im oponira nešto što kod njega što ga je obavezalo na te'vil (tumačenje) njih (kao na primjer da smatra da se određeni tekstovi moraju protumačiti jer je njihovo bukvalno značenje nemoguće ili pogrešno. Ovakav je primjer sekti ešarija i maturidija koji negiraju mnoga Allahova svojstva, misleći da njihovim priznavanjem skrnave Allahovu božanstvenost),

d) ili da su vjerodostojni, ali ih nije razumio (nije bio sposoban razumjeti),

e) ili da mu se isprečila neka šubha, kojom ga Allah opravdava,

f) ili da je mudžtehid, uz lijep nijjet (klikni na link za objašnjenje pojma mudžtehid),

g) ili je mukallid uz nastojanje spoznaje istine (mukallid je osoba koja slijepo slijedi autoritet, ne dovodeći njegovu istinitost u pitanje, pa kada autoritet pogriješi i mukallid ga u tome slijedi).

A zabluda nastupa zbog manjkavosti u traženju istine ili nepotpunosti u shvatanju, ili zbog obje stvari.

Onaj ko je bio mudžtehid u traženju istine, pa je pogrešio, Allah će mu oprostiti grešku, bilo da se radi o teoretsko-znanstvenim pitanjima ili pitanjima praktične prirode, i to po idžma'u (jednoglasnom mišljenju, op.PV).

A što se tiče onoga koji se ogrešio prema svome Gospodaru, slijedio svoju strast i nije dovoljno uložio u traženje istine, već je govorio bez znanja, takav je ‘asija (neposlušan), griješnik, a nakon toga moguće je da se nad njim ostvari prijetnja, a i da se ne ostvari, zbog prepreka koje to sprečavaju. (Pogledaj Medžmū'atul-Fetawa 12/180, 500, 497, 19/217, 12/494, 20/25, Et-Temhid od Ibn ‘AbdilBerra 9/145)


Iz djela “Podučavanje najvažnijim pitanjima”, Poglavlje o spomenu prepreka i uvjeta za tekfir sljedbenika strasti i novotarija
Autor: šejh Ahmed el-Halidi
Priprema i naslov: Put vjernika (tekst u zagradama je od Puta vjernika)
Napomena: Pomenuti uvjeti i prepreke tekfira važe u slučaju da je čovjek od muslimana, koji počini djelo kufra u kome se može pravdati, a ne odnosi se na onoga koji počini veliki širk. Isti autor je o počiniocu velikog širka napisao posebno poglavlje kojeg možete pročitati na linku ovdje.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz