TAG

iman

Stepeni imana: osnova imana, obavezni iman i poželjni iman

Iman čovjeka neće biti ispravan bez činjenja dobrih djela udovima i organima tijela, ostaje da pojasnimo koja su to djela koja čovjek mora činiti da bi mu iman bio ispravan. To zbog toga što postoji veliki broj dobrih djela, a sva ta djela nisu na istom stepenu.

Svi tvrde da vjeruju (Ibnul-Kajjim)

Što se tiče samog vjerovanja, imana, većina ljudi tvrdi da posjeduje iman i da vjeruje: "A većina ljudi, ma koliko ti želio, neće biti...

Tumačenje hadisa: Ko od vas vidi kakvo zlo neka ga ukloni rukom…

Deveti hadis Od Ebu Se'ida El-Hudrija se prenosi da je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko od vas vidi kakvo zlo neka ga ukloni...

Hadis o vjernicima najpotpunijeg imana

Osmi hadis Od Ebi Seida El-Hudrija, radijAllahu anhu, se prenosi da je rekao Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem: “Vjernici najpotpunijeg imana su oni najljepšeg ponašanja,...

Iman je potvrda srcem i jezikom, te djelovanje tjelesnim udovima: čovjek nije vjernik sve dok ne sastavi ove tri odlike

Iman je obavezan svim stvorenjima i on predstavlja potvrdu srcem jezikom, te djelovanje tjelesnim udovima...

Sulejman el-Ulvan: Vjerovanje kod ehli-sunneta i stvari koje ga nište (I)

Kako ehli sunet definiše iman(vjerovanje) i koje su to stari koje ga nište?

Govor uleme ehli sunneta da bez djela nema Dženneta I dio

Uzvišeni Allah nas obavještava da se lijepa riječ ne diže Allahu osim sa djelom. Stoga, ukoliko nema djela, govor je batil (neispravan) od strane onoga koji ga izgovara, i on mu se odbija. A nema ljepšeg i plemenitijeg govora od tevhida niti pak ljepšeg i plemenitijeg djela od izvršavanja farzova.

Kufr u taguta kroz riječi učenjaka selefa

Dokaz su riječi Uzvišenog: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "Onaj ko ne vjeruje u taguta, a...

Muslimova zbirka hadisa – sažetak

Skraćenu verziju zbirke hadisa Imama Muslima sačinio je veliki hadiski učenjak, hafiz hadisa Zekijjuddin Abdu-l-Azim ibn Abdu-l-Kavijj ibn Abdillah ibn Selama Ebu Muhammed el-Munziri...

Novo na sajtu

Kategorije