TAG

ostavljanje namaza

Sulejman el-Ulvan: Vjerovanje kod ehli-sunneta i stvari koje ga nište (I)

Kako ehli sunet definiše iman(vjerovanje) i koje su to stari koje ga nište?

Govor uleme ehli sunneta da bez djela nema Dženneta II dio

Hadisi Allahovoga Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, koji ukazuju  na nužnost djela te da bez njih čovjek ne može zaraditi Džennet.

Fetva šejha Ibn Baza o tekfiru

Pitanje: Dogodio se dijalog o islamu između mene i jednog moga prijatelja tako da je ovaj prijatelj rekao da uopšte ne obavlja namaz, pa sam...

Da li je istina da osoba koja klanja samo džumu nije kafir?

Da li je istina da osoba koja klanja samo džumu nije kafir?

Propis osobe koja je umrla a nije klanjala namaz

PITANJE: Kakav je tretman onoga ko umre, a nije klanjao, a imajući u vidu da su njegovi roditelji muslimani? Kako će se postupati prema...

Propis islama po pitanju namjernog izostavljanja namaza

Pitanje: Moj stariji brat ne obavlja namaz. Da li ću i dalje održavati rodbinske veze sa njim uzimajući u obzir da mi je on samo...

Moja nena je preselila a nije klanjala namaz. Da li je dozvoljeno obaviti hadždž za nju?

Pitanje: Moja nena je preselila prije dvije godine. Nije klanjala ali je postila ramazan. Moj otac je prošle godine obavio hadždž za nju (bedel)....

Novo na sajtu

Kategorije