Propis osobe koja je umrla a nije klanjala namaz

Popularno na sajtu

PITANJE: Kakav je tretman onoga ko umre, a nije klanjao, a imajući u vidu da su njegovi roditelji muslimani? Kako će se postupati prema njemu u vezi gasuljenja, čefina, dženaze te upućivanja dove Allahu za njega i traženja da mu se smiluje?

ODGOVOR: Šerijatski obveznik koji umre, a nije klanjao i znao je šerijatski propis (o tome), nevjernik je (kafir). On neće biti ogasuljen, neće mu biti klanjana dženaza, neće biti sahranjen u muslimanskom groblju i neće njegovu imovinu naslijediti njegovi rođaci-muslimani, nego će ona, po ispravnijem stavu učenjaka, pripasti državnoj blagajni (bejtul-malu).

Ovo se temelji na riječima Vjerovjesnika, sallAllahu alejhi we sellem, koji u vjerodostojnom hadisu kaže: “Između čovjeka i kufra i širka jeste ostavljanje namaza.” (Bilježi ga Muslim u svom ‘Sahihu’); i na njegovim riječima: “Ugovor između nas i njih (nevjernika) jeste namaz, ko ga ostavi nevjernik je.” (Bilježi ga imam Ahmed i autori ‘Sunena’ s vjerodostojnim lancem prenosilaca, a kao predanje Burejde, radijAllahu anhu)

Uvaženi tabin Abdullah ibn Šekik el-‘Ukajli, radijAllahu anhu, kaže: “Ashabi Vjerovjesnika, sallAllahu alejhi we sellem, nisu smatrali da je ostavljanje nečega kufr (nevjerstvo), izuzev namaza.” O ovome postoje mnogi hadisi izreka ashaba i tabina.

Ovako je u vezi s onim ko iz nemara ostavlja namaz, ali ne negira njegovu obaveznost. Onaj ko niječe to da je namaz obavezan nevjernik je i otpadnik od islama, po mišljenju svih učenjaka.

Molimo Allaha da popravi stanje svih muslimana i da ih uputi na Pravi put. Doista, On sve čuje i On je Onaj Koji uslišava molbe.

Šejh Ibn-Baz

Iz knjige “Fetava el-mere”
Priprema: Put vjernika

Napomena: Detaljnije o propisu ostavljača namaza pročitajte u tekstovima (klikni na nalov teksta da bi ga pročitao u zasebnom prozoru):

Govor uleme ehli sunneta da bez djela nema Dženneta II dio

Propis islama po pitanju namjernog izostavljanja namaza

Da li se za onoga ko ne negira namaz a izostavi 1 ili 2 u toku dana može reći da je u vjeri?

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz