TAG

pripovjedanje

Komentar hadisa “Ne pripovjeda ljudima osim vladar ili onaj kome vladar naredi, ili ulizica”

Dvadeset i četvrti hadis Od Abdullaha ibn 'Amra da je rekao Allahov Poslanik ﷺ: “Ne pripovjeda ljudima osim vladar ili onaj kome vladar naredi, ili ulizica.” Iz...

Novo na sajtu

Kategorije