TAG

rafidije

Povratak carstva moderne medžusijske (vatropokloničke) Perzije

Mnogi muslimani nisu svjesni historijske činjenice da su šijje i njihove različite sekte bile glavni sudionik rušenja tri islamska hilafeta: Emevijskog, Abasijskog i Osmanskog. Ubistvo...

Talasi tame u rafidijskoj/šiitskoj literaturi

Svaka od sljedećih 110 tačaka može se naći u šiitskim knjigama. S obzirom da među šijama ima podjela i frakcija, moguće je da neka...

Kratak pregeled nekih devijantnih sekti u islamu

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Put pravog muslimana je jasan, a to je slijeđenje Kur’ana i sunneta. Kada ovo znamo, onda možemo prepoznati one koji...

Uživajte u demonstriranju spremnosti rafidijskih specijalaca (VIDEO)

Pogledajte kako rafidijske specijalne jedinice demonstriraju svoju spremnost i veštinu. ( https://goo.gl/fFB822 )

ODLOMCI IZ ŠIITSKIH KNJIGA

- Nasibija je po njima onaj ko prizna hilafet dvojice šejhova Ebu Bekra i Omera, radijAllahu anhum. (Siratul-mustekim, 2/321 ) - Sunije su po njima šejtane...

Prava slika šiitske države Iran

"Ženska zatvorenica koja je još djevica, mora biti silovana prije pogubljenja, da bi bila spriječena da uđe u Džennet." Ovo je rekao Homeini, Allah ga...

Romansa između Ariela Šarona i rafidija (šija)

Ariel Šaron, bivši premijer "Izraela", pravi i dokazani židov, u svojoj knjigi memoara je odlučno izjavio: "Između 'Izraela' (židova) i šija (rafidija ) nije...

Pazite se sekte rafidija (šija)

Pazite se ove zabludjele sekte, da slučajno vi ili vaše porodice ne padnete u njihovu zamku. Znakovi po kojima se prepoznaju oni koju su pali...

Četvrta faza džihada u Iraku

U ime Allaha, Milostivog, Svemilosnog! Neka je slavljen Allah, Gospodar svega stvorenog. Gospodar i Onaj koji podržava potlačene monoteiste. Onaj koji lomi i pobjeđuje nepravedne...

Novo na sajtu

Kategorije