Četvrta faza džihada u Iraku

Popularno na sajtu


U ime Allaha, Milostivog, Svemilosnog!

Neka je slavljen Allah, Gospodar svega stvorenog. Gospodar i Onaj koji podržava potlačene monoteiste. Onaj koji lomi i pobjeđuje nepravedne tirane. Neka je blagoslov na Pečat svih poslanika, imama i primjera svim mudžahidima,

na njegovu porodicu i njegove drugove i na sve one koji ga slijede, na one koji oživljavaju njegov sunnet do Sudnjeg Dana.

“A daće vam i drugu blagodat koju jedva čekate: Allahovu pomoć i skoru pobjedu! Zato obraduj radosnom viješću vjernike!” (Es-Saff, 13)

Prva faza rata u Iraku

Nakon devet godina poraza i poniženja, američka vlada je odlučila da povuče krstašku armiju iz Zemlje dvaju rijeka (Irak, op.PV). Sa lažnim osmijesima na licima i prljavom američkom zastavom na svojim Hamvijima, krstaši su otišli u Kuvajt.

Rat u Iraku je bio strateška greška koja je hranjena prekomjernim samopouzdanjem krstaške vlade. Prekomjerno samopouzdanje vodi ka neuspjehu i uništenju.

Ako želimo da razumijemo rat u Iraku moramo da se vratimo nazad u historiju.

Onog trenutka kada se Sadam Husejn rukovao sa Donaldom Ramsfeldom, inficirao se sa bolešću zvanom “pokornost Zapadu”. Više od 20 godina Sadam Husejn se pokoravao Americi u skoro svemu.

Njegova lojalnost Americi je bila kao lojalnost psa prema svom vlasniku. Nakon dugog vremena lojalnosti Americi, Sadam Husejn se odlučio okrenuti nečemu što je manje zlo od zle izdaje. Odlučio se okrenuti arapskom nacionalizmu.

Prvi znakovi arapskog nacionalizma su bili napadi raketama “Skad” na Tel Aviv. Ovo je bio jasan znak za Ameriku da se otarasi Sadama Husejna.

Nakon mnogo godina sankcija Iraku, američka vlada je uspjela da destabilizuje iračku vladu. Americi je trebalo 13 godina da dođe do tačke raspada iračke vlade.

Sankcije su bile u velikoj mjeri na snazi sve do invazije na Irak. Ovako Amerika tretira svoje marionete koje odbiju da joj se pokore.

Samoodržavanje i sigurnost takozvane države Izrael su dva najvažnija stuba američke vlade.

Američka vlada zna da jedini način da zaštiti “Izrael” je preko marionetskih vlada, koje djeluju kao štitovi za Izrael. Okruživanjem Izraela sa marionetskim vladama postaje nemoguće za neprijatelja da napadne Izrael.

Amerika je uspjela u zbacivanju Sadama Husejna i njegovih sigurnosnih snaga. Oni su očekivali nešto otpora od Sadamovih pristalica, ali su znali da je pitanje sedmica ili mjeseci prije nego i oni spuste svoje oružje.

Ono što su američki generali zaboravili u svom planu za invaziju jeste to da zemlja Junusa bin Mate (neka je mir na njega), je zemlja u kojoj su rađani ljudi monoteizma i džihada. Tako su oni, umjesto uklanjanja neposlušnih marioneta iz Iraka i njihove zamjene sa drugim marionetama, stvorili pravo okruženje za islamske pokrete otpora. Ovo znači da Amerika neće nikada napustiti rat u Iraku, sve dok je on prijetnja njenom opstanku na planeti (tj. sve dok je on prijetnja američkim interesima, op.PV.).

Amerika je mnogo godina sprovodila metodu “Pokušaj i pogeška”. Ovo su radili u drugoj fazi invazije. Tokom prve faze oni su tačno znali kako da postignu svoje ciljeve. Npr:

– oboriti vladu Sadama Husejna;

– dobiti potporu od rafidija (šijja);

– izgraditi vojne baze u čitavom Iraku;

– kontrolirati naftna polja;

– postavaljanje zatupničke uprave u Zelenoj zoni.

Misija ostvarena?

Druga faza rata u Iraku

Druga faza je bila totalno drugačija od prve faze. U prvim danima novog rata protiv “terora” postojale su samo male grupe Iračana i imigranata koji su izazivali Ameriku i njenu vojnu snagu.

Zamislite izraze na licima američkih generala kada su primili vijest da mala grupa ljudi sa Kalašnjikovima, eksplozivima kućne izrade i bacačima raketa napravljenih od PVC cijevi prijeti Americi.

Neki od njih su se vjerovatno smijali dok su pušili svoje cigarete. Prestali su se smijati kada su primili video plaćenika iz grada Faludže. Ovo je bila uspostava “Sveučilišta terora” (islama) u Iraku.

U 2004. i 2005. godini postojao je ujedinjeni otpor protiv Amerike i njenih saveznika. Grupe “otpora” su sarađivale sa grupama šiita, komunista, ljevičara i sekularista. Nisu pravili razliku između onoga ko je musliman i onoga ko je nevjernik.

Možemo ih uporediti sa grupama u vrijeme ruske invazije na Horosan (Afganistan) ili na revolucionare u Libiji.

Vratimo se u Irak: Slogan ovih grupa je bio: “Ubij svakog stranca!” Odjednom je tu bilo jako prisustvo islamskih grupa otpora. Možemo ih podijeliti u tri grupe:

– selefijske džihadske grupe;

– “selefijski” nacionalisti;

– pokret Muslimansko bratstvo.

Ove tri grupe su postale najjače i najutjecajnije nakon 2006. godine. Mnogi od nas su se nadali jedinstvu između gore navedenih grupa, ali izdaja koja je počinjena protiv selefijskih džihadskih grupa je neoprostiva.

Proces pročišćavanja džihadskih grupa u Iraku je bilo nešto što se ummetu nije svidjelo.

Allah kaže u Kur'anu (prijevod značenja):

“Propisuje vam se borba, mada vam nije po volji! – Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. – Allah zna, a vi ne znate.” (El-Bekare, 216)

Proces pročišćavanja je otkrio mnoge tajne kod takozvanih grupa otpora. Postalo je veoma jasno svakoj osobi sa zdravim razumom da grupe “selefijskih” nacionalista i Muslimanskog bratstva su lojalni vođama tagutima i (režimskim, op.PV) “učenjacima” Katara, Saudijske Arabije i Jordana.

Ove grupe su osnivači “Vijeća buđenja – Sahwa” koji su se borili protiv selefijskih džihadskih pokreta i prodali islamske pokrajine Amerikancima, Kurdima i rafidijama (šijjama).

Ono što je počelo tokom druge faze kao krstaško-arapska-rafidijska zavjera protiv selefijskog džihadskog pokreta, završilo je kao zavjera 5 glavnih grupa:

– krstaši;

– rafidije (dvanestoimamci i Iranci);

– Kurdi (Barzani i Talibanije);

– arapi (zemalja okruženja);

– “sunijska” plemena (Vijeća buđenja – Sahwa);

Treća faza rata u Iraku

Posljednja dešavanja na Bliskom istoku su promijenila odnose između 5 elemenata u sistemu zavjere. Amerika sada djeluje kao posmatrač grupa.

Rafidije iz Irana i Zelena zona su sada ključni elementi u grupi. Oni vrše reviziju svojih planova sa ciljem širenja svog uticaja u regiji. Oni su radili decenijama da formiraju rafidijski četverougao:

– Iran;

– Irak;

– Sirija;

– Liban.

Revolucija u Siriji je trenutno najveći problem za Rafidije. Oni nisu zainteresovani za rafidijski trougao. Potreban im je pristup Siriji da bi mogli da dođu do svojih agenata u Libanu.

Agenti u Libanu naporno rade da prošire svoj uticaj u Palestini. Rafidije znaju da onaj ko kontroliše Palestinu, je onaj koji kontroliše svijet. Tako da će oni učiniti sve da se očuva vlada Bašara el-Asada, da bi im koristio kao produžena ruka.

Kurdske snage su nezavisne od drugih elemenata ali imaju jake veze sa sunijskim plemenima. Konflikt između El-Hašimija i El-Malikija nam je pokazao da sjeverni Irak nije pod kontrolom vlade Zelene zone nego je pod kontrolom Barzanija i Talibanija.

Ove dvije glavne snage kontrolišu vojsku, policiju i plaćenike u sjevernom Iraku. El-Hašimije su sada pod punom zaštitom Barzanija. Još “sunijskih” političara će im se pridružiti u sljedećih nekoliko sedmica.

Vlada Zelene zone pokušava da eliminiše uticaj sunija u Bagdadu i južnim pokrajinama. “Sunijski” političari poput El-Hašimija su ključni igrači koji su pomogli Americi u uspostavljanju “Vijeća buđenja – Sahwa”.

Potez El-Malikija protiv El-Hašimija i drugih će definitivno uništiti saradnju između “sunijskih” plemena i vlade Zelene zone.

Ovo će otvoriti mnoga vrata za grupe selefijskog džihada:

– (irački) sunijski narod će tražiti zaštitu od mudžahida;
– mudžahidi će imati slobodu da djeluju “na otvorenom”;
– imigranti iz Saudije će ući u Irak preko provincije El-Anbar;
– mudžahidi će imati slobodu da izgrade još više fabrika oružja;
– mudžahidi će imati priliku da pozovu narod u džihad;
– mudžahidi će imati vremena da se više koncentrišu na Siriju.

“Vijeća buđenja (Sahwa)” su pijavice – priljepljuju se najjačim elementima unutar sistema. Nemojte biti iznenađeni ako se članovi “Buđenja (Sahwe)” pridruže mudžahidima u borbi protiv rafidija u Iraku.

Komandanti selefijskih džihadskih grupa se suočavaju sa članovima “Buđenja” na vrlo delikatan način. Postoje mnogi članovi “Buđenja” koji su spremni da pomognu mudžahidima. Zvuči kontradiktorno, ali ovo je stvarnost na terenu.

Zemlje okruženja su “psi šaptači” u ovoj zavjeri. Uspjeli su da ubijede sunijska plemena u mnoge lažne glasine, kao što je glasina da su selefijske džihadske grupe stvorili Iranci da bi uništili sunije u regiji.

Činjenica je da su “psi šaptači” potrošili milijarde dolara u svom ratu protiv mudžahida. Ono što “psi šaptači” zaboravljaju jeste to da privremena pobjeda uvijek visi na tankoj niti.

Uzvišeni kaže u Kur'anu (prijevod značenja):

“Oni koji, mimo Allaha, zaštitnike uzimaju slični su pauku koji sebi isplete kuću, a najslabija je kuća, uistinu, paukova kuća, neka znaju! (E-Ankebut, 41)

Pet glavnih sila više nisu ujedinjene. Previše su zauzete sa zadovoljavanjem ličnih želja i planova. Mudžahidi moraju da djeluju na suprotan način. Ako se mudžahidi ujedine pod jednom zastavom i sa jednim vođom, to bi bio najteži udarac ovim glavnim grupama. Sav novac i duše koje su žrtvovane da se razjedine mudžahidi bili bi bačeni na smetljište historije.

Četvrta faza rata u Iraku

Koristi jedinstva između selefijskih džihadskih grupa:

– ponovno ujedinjenje sunijskih plemena;
– otvorile bi se logističke mreže;
– pritisak bi se podijelio;
– formiranje oružanih grupa u južnim pokrajinama;
– ujedinjenje sa kurdskim mudžahidima (blizu Sirije);

Pomgači islama (Ansar al-islam) su jaki na sjeveru. Uništivači ministarstava (ISI) su svugdje, ali su jaki u Dijali i Bagdadu. Ako ove dvije velike grupe ujedine svoje snage, bili bi u mogućnosti da postignu osnovne ciljeve. Također postoje druge manje grupe koje trebaju da se ujedine sa jakim grupama.

“Gdje je jedinstvo tu je uvijek pobjeda.”

Allah kaže u Kur'anu (prijevod značenja):

“Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da biste na Pravom putu istrajali.” (Ali Imran, 103)

I kaže:

“Allah voli one koji se na Njegovu putu bore u redovima kao da su bedem čvrsti.” (Es-Saff, 4)

Predstojeći sukob između istine i laži nije posljednja faza rata u Iraku. Četvrta faza je rat između selefijskih džihadskih grupa protiv rafidija dvanaestoimamaca, Barzanija/Talibanija i Amerike.

Mudžahidi će se suočiti sa rafidijama i Kurdima na zemlji i Amerikancima u vazduhu.

Mudžahidi će ponovo zauzeti bivša uporišta i donijeti borbu na teritorije neprijatelja. Vođe džihada u Iraku će vjerovatno raširiti svoje borce u malim grupama, 4-5 boraca, koji će štititi sunijske gradove i sela od napada neprijatelja. Male grupe su teška meta za bespilotne letjelice/dronove. Mudžahidi će se koncentrisati na to kako da nadmudre napade iz vazduha koristeći kontramjere.

Kontramjere:

– rad na kamuflaži;
– prikrivanje i obmana;
– presretanje, preuzimanje i korištenje veza za upravljanje dronovima.

Specijalne snage i šehidski bataljoni će djelovati iza neprijateljskih linija. Činjenica je da su u neprijateljskim sigurnosnim snagama infiltrirani agenti mudžahida. Vidjet ćemo specijalne operacije protiv ministarstava u Zelenoj zoni, vojnih zatvora i visoko rangiranih zvaničnika.

Ovakve operacije unose nesigurnost i strah u redove neprijatelja. Oni će se tada fokusirati jedni na druge i zaboraviti na svoj cilj..

“A Allah čini šta hoće, ali većina ljudi ne zna.” (Jusuf, 21)

O Allahu, podari pobjedu mudžahidima nad njihovim neprijateljima…Ne dopusti da se oslone na svoje riječi i djela, smiluj im se i budi im na pomoći!

O Allahu, učini ih od vjernika koji se Tebe sjećaju, od Tebe strahuju, iskreno na Tebe oslanjaju i učini ih, o Allahu, od vjernika pokajnika koji se Tebe plaše i Tebi se pokoravaju.

O Allahu, učini ih od onih koji će zaslužiti Tvoju pobjedu. O Allahu, pokaži preko njih Svoju pobjedu, o Gospodaru svih svjetova.

O Allahu, učvrsti ih i uzdrmaj zemlju pod nogama njihovih neprijatelja. O Ti Koji daješ pobjedu, Koji daješ pomoć!

A Allah sve zna, i mir i blagoslov Allahov neka je na Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu i ashabe.

Izvor: Kavkaz centar

Prijevod i obrada: Put vjernika

Ključne riječi: {tortags,3508,1}

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz