Saudijski režim izvijestio američkog advokata o “uspjesima” u borbi protiv širenja džihada

Popularno na sajtu


Saudijski ministar „pravde” Muhammed el-Isa izjavio je da su nastojanja muslimana tzv. Saudijske Arabije da pomognu džihad imecima i životima svojim brutalno suzbijena i prekinuta, prenosi novinska agencija Arab News.

Za taj “uspjeh” otpadnika su, prema njemu, zaslužni “programi rehabilitacije”, povećani broj maltretiranja, progon vjernika, kao i vladavina tiranskog (tagutskog) sistema.

El-Isa, koji predvodi saudijsku sudsku delegaciju, izjavio je ovo poslije sastanka u Vašingtonu sa američkim advokatom Erikom Holderom i drugim zvaničnicima.

Pozivajući se na mjere koje su preduzeli saudijski otpadnici da bi spriječili sve pokušaje finansiranja džihada u inostranstvu, uključujući Afganistan, Irak i Jemen, El-Isa je rekao: “Naša vlada je preduzela nemilosrdne mjere u borbi protiv finansiranja terorizma. Pored izvođenja osumnjičenih pred pravdu, mjere su također obuhvatile i promjene u zakonodavstvu i izvršnim sredstvima.”

El-Isa je tokom sastanka opisao tagutski sudski sistem tzv. Saudijske Arabije, kao i njihov sistem suđenja. “Ministar” je rekao da saudijski pravni sistem ima pomoć učenjaka marionetske vlade, koji očigledno ne bi nikada donijeli odluke suprotne interesima i željama režima. Osim toga, njihove fetve, koje se baziraju na pogrešnom tumačenja Kur’ana i sunneta, idu u korist marionetske vlade jer ih Saudijci moraju prihvatiti bez pogovora.

Saudijski “ministar” je uvjeravao Sjedinjene Države da se murdžijska ideologija, koju širi saudijski režim, uvijek zalagala za principe “umjerenosti” i “miroljubive koegzistencije” sa nevjernicima koji se bore protiv islama.

“Kraljevina slijedi jasan put islamskog zakona u znaku svojih principa umjerenosti, tolerancije i suživota sa drugima”, rekao je El-Isa.

On je također rekao da im je ideologija džihada bila “strana ideja”, te da je taj trend “došao sa strane. “

„Istorija Kraljevine od preko 100 godina ne pokazuje slučajeve odstupanja od umjerenog puta… Islam je religija mira koja koegzistira sa drugim vjerama, kulturama i civilizacijama… Shodno ovom principu, kralj Abdullah je stalno pozivao na međuvjerski dijalog”, dodao je El-Isa.

Izvor: Kavkaz centar

Prijevod i obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz