Saudijski režim poziva Zapad da pojača rat protiv islama

Popularno na sajtu


Prošle sedmice je saudijski režim ponudio arapski grad Džeddu da bude mjesto za internacionalno anti-islamsko okupljanje, na kojem je pozvao da se proglasi novi krstaški rat protiv muslimana, piše UmmaNews, pozivajući se na novinski izvještaj Arab Newsa.

Pored toga što je dao poluostrvo poslanika salAllahu alejhi ve sellem nevjernicima, kolovođa saudijskog režima, Abdulla, pozvao je Zapad da razvije “sveobuhvatnu strategiju za borbu protiv terorizma”.

“Borba protiv terorizma (tj. islama – KC) je zajednička međunarodna odgovornost koja zahtijeva najveće stepene koordinacije i kooperacije među članovima međunarodne zajednice”, kaže se u izjavi saudijskog kralja.

Abdullaova poruka UN-ovom Savjetodavnom odboru za “borbu protiv terorizma” pročitana je od strane kolovođe saudijskog “Ministarstva vanjskih poslova”, princa Sauda el-Fejsala.

Prema njemu, režim je potvrdio da namjerava da se pridruži nevjerničkim redovima isključivo sa svrhom da stane na kraj globalnom islamskom pokretu jednom zauvijek:

“Saudijska Arabija je naglasila u nekoliko navrata i na inernacionalnim forumima svoju osudu terorizma u svim njegovim formama i manifestacijama, kakav god njegov izvor bio, i najavila je svoju punu spremnost da se pridruži internacionalnim naporima (odnosno novom krstaškom ratu – KC) u borbi protiv terorizma”, el-Faisal je citirao svog kralja.

Kralj je otvoreno priznao da su saudijske marionete obezbijedile UN sa svom mogućom pomoći za borbu protiv mudžahida:

“Ovaj stav odražava dosljednu i kontinuiranu politiku kraljevine protiv internacionalnog terorizma i njegovih saučesnika”, el-Faisal je dodao citirajući kralja.

Saudijski kralj je nazvao čisti islam velikom prijetnjom za “mir i sigurnost”. Zahvalio je UN-u za uspostavljanje “Centra za borbu protiv terorizma” u Njujorku, 19. septembra 2011, kao odgovor na prijedlog takozvane “Internacionalne konferencije za borbu protiv terorizma” održane u Rijadu 2005. Saudijski režim je izdvojio za UN 10 miliona dolara da uspostavi centar za borbu protiv islama.

Zahvaljujući generalnom sekretaru UN-a Ki-Munu za njegovo učestvovanje u skupu, saudijski kralj je dodao:

“Siguran sam da će ova mudrost, iskustvo i kooperacija doprinijeti uspjehu ovog sastanka”.

Interesantno, saudijski režim je naširoko okarakterisan kao “vehabijski” a on sam djeluju protiv “vehabija” kao “internacionalnih terorista” koji se bore protiv nevjernika i otpadnika u zemljama muslimana, uključujući i one na Kavkazu.

Šejh Abdul-Latif ibn Abdurrahman ibn Hasan eš-Šejh (neka mu se Allah smiluje), kaže, nakon govora o obavezi neprijateljstva prema nevjernicima i zabrani prijateljevenja sa njima:

“Dakle, šta reći o onima koji ih pomažu i koji ih dovode u muslimanske zemlje, veličaju ih, daju im prednost nad vjernicima, izabranima u svojoj zemlji, stanovnicima i njihovim saveznicima, koji ih vole i žele im pobjedu? Ovo je jasno otpadništvo po kocenzusu (svih učenjaka).” (Ed-Dureru es-senijje”, 8/326)

Muhamed ibn Abdulvehhab, naveo je deset odredbi koje muslimana izvode iz islama i rekao je o 8. odredbi: “Pomaganje i potpora mnogobožaca protiv muslimana se vraća na riječi Allaha: ‘A njihov je onaj među vama koji ih za zaštitnike (prijatelje) prihvati”. (Kur'an, 5:51)

Imam ibn Hazm (neka mu se Allah smiluje) je rekao:

“Ispravno je da se riječi Allaha: ‘O vjernici, ne uzimajte židove i kršćane za saveznike. Oni su sami sebi saveznici. I ko god ih od vas uzme za zaštitnike – onda zaista, on je od njih. Zaista, Allah neće uputiti na pravi put narod nepravedni’ (Kur'an, 5:51) …uzmu bukvalno, to jest da je ovakav čovjek nevjernik, i nema drugog mišljenja o ovome kod muslimana.” (El-Muhalla, 11/138)

Izvor: Kavkaz centar

Prijevod: Put vjernika

Napomena: Detaljnije o meseli (šerijatskom pitanju) pomaganja nevjernika protiv vjernika možete pročitati ovdje.

Tagovi: {tortags,3768,1}

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz