Sedam faza do hilafeta u 2020. godini

Popularno na sajtu


Analitičari Al-Kaide su prepoznali nekoliko problema koji su zadesili današnji ummet. Stanje ummeta je zbog ovih problema postalo kritično i gotovo bespomoćno.

Neki od problema su:

– Trenutno stanje islamskog ummeta nije u skladu sa Kur'anom i sunnetom. Načini života su postali toliko hladni, pa čak i u suprotnosti sa islamskim šerijatom.

– Upravljanje u muslimanskim zemljama nije po Allahovom zakonu nego po sekularnom (nevjerničkom) zakonu, koji je već dugo vremena usvojen od strane nevjerničkih marioneta.

– Bogatstva islamskih naroda se pljačkaju od strane neprijatelja islama i munafika (licemjera).

– Niko nije nastojao da riješi problem ummeta.

– Uveliko su prisutne pažljivo osmišljene zavjere da se oslabi islamski ummet kako bi isti zaostao u pogledu obrazovanja, tehnologije, kulture i svih ostalih aspekata života.

– Razne islamske stranke, organizacije, i džemati (grupe) nisu uspjeli da naprave bilo kakve promjene.

– Neprijatelji (islama i muslimana) postaju arogantniji i pohlepniji.

Nakon identifikovanja ovih problema, zaključeno je da su židovi i White Anglo-Saxon Protestants (WASP) (Bijeli anglosaksonski protestanti) glavni krivci za probleme sa kojima se suočava ummet. Analisti Al-Kaide su došli do ovog zaključka nakon dubokih istraživanja ove tematike i posmatranjem iste sa hronološkog aspekta historije i sa spekta kur'anskih ajeta.

Da bi se suprostavilo hegemoniji saveza židova i bijelih anglosaksonskih protestanata, neophodna je upotreba vojne sile koja bi, prema njima, trebala imati svoju sopstvenu organizaciju.

Stoga je osnovana nova organizacija pod imenom Al-Jabhah Al-Islamiyyah li Muharabati Al-Yahudi wal Amirikan (Međunarodni islamski opozicioni front za borbu protiv židova i Amerikanaca).

Glavni cilj ove organizacije je bio prikupljanje značajnih informacija od istaknutih osoba i drugih organizacija koje dijele istu viziju i misiju. Ona je zajedno sa njima radila na izgradnji kampova za vojnu obuku budućih mudžahida. Nakon toga je omladina iz svih dijelova svijeta počela da hrli u Afganistan.

Obuka je u početku imala za cilj da prihvati i pripremi omladinu za džihad u Afganistanu. Međutim, mudžahidi su nakon svoje obuke otišli i u druge krajeve svijeta da bi izvršavali misiju organizacije.

Iz ovoga je nastala Qaidatul Jihad Al-Mubarak (Al-Kaida). Cilj Al-Kaide se jasno manifestuje kroz njenu strategiju, a to je povratak istinskom islamu stvaranjem regionalnog i globalnog islamskog hilafeta putem džihada. Zbog ovoga su analisti Al-Kaide proučavali razne pokrete i njihove osnivače koji su postojali u posljednje dvije decenije, počevši od šejha Muhammeda ibn Abdulvehaba (Nedžd i Hidžaz), Sanusije (Libija), Mehdije (Sudan), pa sve do savremenog islamskog džihada koji se vodi protiv zapadnih imperijalista. Ne samo to, oni su proučavali i razne harekete (pokrete) poput Ihvanul muslimin, Hizbut-tahrir i Džema'at islamijja (Indija i Pakistan). Proučavan je i Džemaluddin Afgani, zajedno sa njegovim studentom Muhammedom Abduhom. Uspoređivani su neuspjesi/uspjesi i slabosti/snage tih pokreta, pa je formulirana analiza koja bi omogućila da se brzo prijeđe iz teorije u praksu. Uzeto je u obzir i najveće bogatstvo Al-Kaide, a to je da se u njoj nalaze pripadnici raznih rasa, plemena, država, pokreta i džemata.

Studirajući i analizirajući razne gore spomenute pokrete, analisti Al-Kaide su zabilježili nekoliko faktora koji su doveli do pretrpljenog neuspjeha.

Četiri (glavna) razloga za neuspjeh su:

1. Svaki pokret ima drugačiju percepciju u pogledu identifikovanja problema. Ovo baš ne uzrokuje optimalnu mobilizaciju njihovih mogućnosti u ostvarivanju željenog cilja.

2. Neki pokreti nemaju detaljne planove, a njihovi ciljevi, sredstva i metode su nejasne.

3. Neki pokreti još uvijek nemaju dovoljno hrabrosti da vode naprijed kako bi promijenili nevjerničke propise (sekularne/imperijalističke/socijalističke/demokratske).

4. Neki pokreti još uvijek nisu u stanju da optimiziraju raspoložive prirodne i ljudske resurse.

Sljedeće tačke su usko povezane sa gore navedenim faktorima:

– Mudžahidi, koji štite muslimanske zemlje, sveta mjesta i islamski ummet, su prema šerijatu validne vođe.

– Vladari država, koji ne žele da sude po šerijatu, su pohlepnici za vlašću i sarađuju sa nevjerničkim snagama.

– Upravljanje u današnjem islamskom svijetu je u suprotnosti sa islamskim šerijatom zbog apsolutnog oslanjanja na ljudske zakone, potpunog okretanja od Allahovog zakona (šerijata) i ostavljanja džihada. Allah zbog ovoga i šalje Svoju kaznu (azab).

– Detaljni planovi, jasni ciljevi i sredstva, kao i neprekidno praćenje stanja ummeta na lokalnom i globalnom nivou, je nešto što mora postojati i na čemu se konstantno mora raditi.

– Ljudska kulturna transformacija bi trebala započeti sa transformacijom mišljenja i morala.

– Džihad je jedini ispravan put.

– Džihad će se širiti i uvijek će davati plodove ako baza pokreta bude sistematski organizirana.

Kao rezultat svega spomenutog, Al-Kaida je došla do dobro isplanirane i sveobuhvatne strategije koja se sastoji iz nekoliko faza. Sljedećih sedam faza vode ka uspjehu i pobjedi ummeta i stvaranju regionalnog i globalnog hilafeta, in ša Allah:

1. Faza svjesnosti: Ova faza je započela početkom 2000, a završila se 2003. Cilj joj je bio da se prisili Amerika i njeni saveznici, Allah ih prokleo, da izađu iz svojih utvrda kako bi bili na dometu mudžahida, tj. kako bi im postali lakša meta.

2. Faza otvaranja očiju: Ova faza je sprovedena u periodu 2003. do 2006. godine. Njena svrha je bila da ummet konačno shvati svoje tužno stanje i da otkrije i razotkrije zla počinjena od strane nevjernika, koje predvode Amerika i njeni saveznici.

3. Faza buđenja i ustanka: Ova faza je sprovedena u periodu 2007. do 2010. godine. Njen cilj je bio da se poveća broj osoba koje bi bile spremne da zarone u različite arene džihada diljem svijeta.

4. Faza obnove stanja: Ova faza ima za cilj da se s vlasti skinu svi korumpirani vladari koji vladaju željeznom pesnicom nad islamskim narodima. Ova faza bi trebala da se sprovede u periodu 2010. do 2013. godine.

5. Faza proglašavanja regionalnog hilafeta: Cilj ove faze je uspostavljanje regionalnog islamskog hilafeta (Ed-Devlet el-Islamijja) kroz ujedinjenje Al-Kaide i raznih džihadskih organizacija diljem svijeta. Ova faza bi trebala da se sprovede u periodu 2013. do 2016. godine.

6. Faza potpune konfrontacije: Sveobuhvatna borba između dva kampa – kampa vjernika i kampa nevjernika, odnosno kampa Istine i kampa laži – će se tokom ove faze proširiti u sve dijelove svijeta. Ova faza bi trebala da započne u 2016. godini.

7. Faza kompletne pobjede (inšaAllah): Ova faza će se odvijati paralelno sa fazom potpune konfrontacije, a sprovest će se, prema analistima Al-Kaide, u periodu 2016. do 2019 (ili 2025. godine).

Molimo Allaha da zaštiti i blagoslovi mudžahide i ulemu džihada jer pokušavaju da uspostave islamski hilafet i da razotkriju sve vještačke i zle sisteme, od komunizma pa do demokratije.

Autor: Fahmi Suwaidi

Izvor: Theunjustmedia.com

Prijevod: Put vjernika

Ključne riječi:{tortags,4258,1}

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz