Sedam faza do hilafeta u 2020. godini

Objavljeno / ažurirano:


Analitičari Al-Kaide su prepoznali nekoliko problema koji su zadesili današnji ummet. Stanje ummeta je zbog ovih problema postalo kritično i gotovo bespomoćno.

Neki od problema su:

– Trenutno stanje islamskog ummeta nije u skladu sa Kur'anom i sunnetom. Načini života su postali toliko hladni, pa čak i u suprotnosti sa islamskim šerijatom.

– Upravljanje u muslimanskim zemljama nije po Allahovom zakonu nego po sekularnom (nevjerničkom) zakonu, koji je već dugo vremena usvojen od strane nevjerničkih marioneta.

– Bogatstva islamskih naroda se pljačkaju od strane neprijatelja islama i munafika (licemjera).

– Niko nije nastojao da riješi problem ummeta.

– Uveliko su prisutne pažljivo osmišljene zavjere da se oslabi islamski ummet kako bi isti zaostao u pogledu obrazovanja, tehnologije, kulture i svih ostalih aspekata života.

– Razne islamske stranke, organizacije, i džemati (grupe) nisu uspjeli da naprave bilo kakve promjene.

– Neprijatelji (islama i muslimana) postaju arogantniji i pohlepniji.

Nakon identifikovanja ovih problema, zaključeno je da su židovi i White Anglo-Saxon Protestants (WASP) (Bijeli anglosaksonski protestanti) glavni krivci za probleme sa kojima se suočava ummet. Analisti Al-Kaide su došli do ovog zaključka nakon dubokih istraživanja ove tematike i posmatranjem iste sa hronološkog aspekta historije i sa spekta kur'anskih ajeta.

Da bi se suprostavilo hegemoniji saveza židova i bijelih anglosaksonskih protestanata, neophodna je upotreba vojne sile koja bi, prema njima, trebala imati svoju sopstvenu organizaciju.

Stoga je osnovana nova organizacija pod imenom Al-Jabhah Al-Islamiyyah li Muharabati Al-Yahudi wal Amirikan (Međunarodni islamski opozicioni front za borbu protiv židova i Amerikanaca).

Glavni cilj ove organizacije je bio prikupljanje značajnih informacija od istaknutih osoba i drugih organizacija koje dijele istu viziju i misiju. Ona je zajedno sa njima radila na izgradnji kampova za vojnu obuku budućih mudžahida. Nakon toga je omladina iz svih dijelova svijeta počela da hrli u Afganistan.

Obuka je u početku imala za cilj da prihvati i pripremi omladinu za džihad u Afganistanu. Međutim, mudžahidi su nakon svoje obuke otišli i u druge krajeve svijeta da bi izvršavali misiju organizacije.

Iz ovoga je nastala Qaidatul Jihad Al-Mubarak (Al-Kaida). Cilj Al-Kaide se jasno manifestuje kroz njenu strategiju, a to je povratak istinskom islamu stvaranjem regionalnog i globalnog islamskog hilafeta putem džihada. Zbog ovoga su analisti Al-Kaide proučavali razne pokrete i njihove osnivače koji su postojali u posljednje dvije decenije, počevši od šejha Muhammeda ibn Abdulvehaba (Nedžd i Hidžaz), Sanusije (Libija), Mehdije (Sudan), pa sve do savremenog islamskog džihada koji se vodi protiv zapadnih imperijalista. Ne samo to, oni su proučavali i razne harekete (pokrete) poput Ihvanul muslimin, Hizbut-tahrir i Džema'at islamijja (Indija i Pakistan). Proučavan je i Džemaluddin Afgani, zajedno sa njegovim studentom Muhammedom Abduhom. Uspoređivani su neuspjesi/uspjesi i slabosti/snage tih pokreta, pa je formulirana analiza koja bi omogućila da se brzo prijeđe iz teorije u praksu. Uzeto je u obzir i najveće bogatstvo Al-Kaide, a to je da se u njoj nalaze pripadnici raznih rasa, plemena, država, pokreta i džemata.

Studirajući i analizirajući razne gore spomenute pokrete, analisti Al-Kaide su zabilježili nekoliko faktora koji su doveli do pretrpljenog neuspjeha.

Četiri (glavna) razloga za neuspjeh su:

1. Svaki pokret ima drugačiju percepciju u pogledu identifikovanja problema. Ovo baš ne uzrokuje optimalnu mobilizaciju njihovih mogućnosti u ostvarivanju željenog cilja.

2. Neki pokreti nemaju detaljne planove, a njihovi ciljevi, sredstva i metode su nejasne.

3. Neki pokreti još uvijek nemaju dovoljno hrabrosti da vode naprijed kako bi promijenili nevjerničke propise (sekularne/imperijalističke/socijalističke/demokratske).

4. Neki pokreti još uvijek nisu u stanju da optimiziraju raspoložive prirodne i ljudske resurse.

Sljedeće tačke su usko povezane sa gore navedenim faktorima:

– Mudžahidi, koji štite muslimanske zemlje, sveta mjesta i islamski ummet, su prema šerijatu validne vođe.

– Vladari država, koji ne žele da sude po šerijatu, su pohlepnici za vlašću i sarađuju sa nevjerničkim snagama.

– Upravljanje u današnjem islamskom svijetu je u suprotnosti sa islamskim šerijatom zbog apsolutnog oslanjanja na ljudske zakone, potpunog okretanja od Allahovog zakona (šerijata) i ostavljanja džihada. Allah zbog ovoga i šalje Svoju kaznu (azab).

– Detaljni planovi, jasni ciljevi i sredstva, kao i neprekidno praćenje stanja ummeta na lokalnom i globalnom nivou, je nešto što mora postojati i na čemu se konstantno mora raditi.

– Ljudska kulturna transformacija bi trebala započeti sa transformacijom mišljenja i morala.

– Džihad je jedini ispravan put.

– Džihad će se širiti i uvijek će davati plodove ako baza pokreta bude sistematski organizirana.

Kao rezultat svega spomenutog, Al-Kaida je došla do dobro isplanirane i sveobuhvatne strategije koja se sastoji iz nekoliko faza. Sljedećih sedam faza vode ka uspjehu i pobjedi ummeta i stvaranju regionalnog i globalnog hilafeta, in ša Allah:

1. Faza svjesnosti: Ova faza je započela početkom 2000, a završila se 2003. Cilj joj je bio da se prisili Amerika i njeni saveznici, Allah ih prokleo, da izađu iz svojih utvrda kako bi bili na dometu mudžahida, tj. kako bi im postali lakša meta.

2. Faza otvaranja očiju: Ova faza je sprovedena u periodu 2003. do 2006. godine. Njena svrha je bila da ummet konačno shvati svoje tužno stanje i da otkrije i razotkrije zla počinjena od strane nevjernika, koje predvode Amerika i njeni saveznici.

3. Faza buđenja i ustanka: Ova faza je sprovedena u periodu 2007. do 2010. godine. Njen cilj je bio da se poveća broj osoba koje bi bile spremne da zarone u različite arene džihada diljem svijeta.

4. Faza obnove stanja: Ova faza ima za cilj da se s vlasti skinu svi korumpirani vladari koji vladaju željeznom pesnicom nad islamskim narodima. Ova faza bi trebala da se sprovede u periodu 2010. do 2013. godine.

5. Faza proglašavanja regionalnog hilafeta: Cilj ove faze je uspostavljanje regionalnog islamskog hilafeta (Ed-Devlet el-Islamijja) kroz ujedinjenje Al-Kaide i raznih džihadskih organizacija diljem svijeta. Ova faza bi trebala da se sprovede u periodu 2013. do 2016. godine.

6. Faza potpune konfrontacije: Sveobuhvatna borba između dva kampa – kampa vjernika i kampa nevjernika, odnosno kampa Istine i kampa laži – će se tokom ove faze proširiti u sve dijelove svijeta. Ova faza bi trebala da započne u 2016. godini.

7. Faza kompletne pobjede (inšaAllah): Ova faza će se odvijati paralelno sa fazom potpune konfrontacije, a sprovest će se, prema analistima Al-Kaide, u periodu 2016. do 2019 (ili 2025. godine).

Molimo Allaha da zaštiti i blagoslovi mudžahide i ulemu džihada jer pokušavaju da uspostave islamski hilafet i da razotkriju sve vještačke i zle sisteme, od komunizma pa do demokratije.

Autor: Fahmi Suwaidi

Izvor: Theunjustmedia.com

Prijevod: Put vjernika

Ključne riječi:{tortags,4258,1}

NOVO NA SAJTU

video

Video: Allah te prati i posmatra

21Poslušajte ovaj jako poučan govor od šejha Muhammeda Nablusija. Prijevod: Istikamet
islamske teme kader

Podjela sunneta i hadisa

Preporučeni sadržaj

video

Erdogan: Turske snage započele ofanzivu protiv Kurda

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan potvrdio je da su oružane snage Turske započele ofanzivu "Izvor mira" protiv kurdskih snaga na sjeveroistoku Sirije, objavila je...

Islamske teme