TAG

šubhe

Šesta šubha u pogledu propisa o demokratiji: “Nužda dozvoljava zabranjeno”

Oni koji koriste ovo pravilo kažu da su muslimani u situaciji darure (nužde), u kojoj činjenje nedozvoljenih djela – kao što je učestvovanje na...

Četvrta šubha u pogledu propisa o demokratiji: Djela se cijene prema nijetima

A oni koji primjenjuju ovo pravilo kažu da, sve dok je čovjekov nijjet (namjera) da umanji zulum (nepravdu) nad muslimanima, ili da im obezbjedi...

Druga šubha u pogledu propisa o demokratiji: Bira se manja od dvije štete

Ovo pravilo koriste oni koji dozvoljavaju učestvovanje na izborima kako bi sugerisali da je u glasanju za kandidata čija je politika u najmanjoj suprotnosti...

Treća šubha u pogledu propisa o demokratiji: Korist je veća nego šteta

A ovo pravilo je slično prethodnom. Oni koji koriste ovo pravilo da bi dozvolili učešće na demokratskim izborima kažu da korist koja proizilazi iz...

Novo na sajtu

Kategorije