TAG

zagrobni život

Proživljenje i okupljanje ljudi nakon smrti

Prebivališta kroz koja će prolaziti robovi  Nakon rađanja, čovjek prolazi kroz tri prebivališta: Dunjaluk (ovaj svijet), Berzah (zagrobni život) i vječno boravište (Džennet ili Džehennem). Allah...

Kabursko uživanje i kaznu osjećaju duša i tijelo zajedno

Kabursko uživanje i kazna osjećaju duša i tijelo zajedno, pa tako uživa ili biva kažnjavana duša u kaburu u stanju spojenosti sa tijelom. U...

Kabursko uživanje i kaburska kazna

Vjerovanje u kabursko uživanje vjernika i kabursku kaznu za onoga koji je budu zasluživali od griješnika i nepokornika je od temelja vjerovanja na koje...

Novo na sajtu

Kategorije