77 ogranaka imana

Popularno na sajtu

Iman ima mnogobrojne ogranke, a to nam ukazuje da kada se iman pojedinačno spomene podrazumijeva čitavu Vjeru. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je općenito i pojedinačno pojasnio ogranke imana.

Općenito: Od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu , prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko ogranaka, a stid je jedan ogranak imana.“

U drugoj predaji stoji: „Iman je sedamdeset i nekoliko, odnosno šezdeset i nekoliko ogranaka. Najbolji je izgovaranje, la ilahe illallah, a najmanji uklanjanje onoga što smeta s puta. Stid je jedan dio imana.“ (Muslim)

Imam Ebu Bekr El-Bejheki spominje sedamdeset sedam ogranaka imana. Mi ćemo navesti u sažetijem obliku sve ove ogranke.

1. Vjerovanje u Allaha, Azze ve Dželle

2. Vjerovanje u poslanike

3. Vjerovanje u meleke

4. Vjerovanje u Časni Kur’an i sve objavljene Knjige

5. Vjerovanje o određenje dobra i zla od Allaha, Azze ve Dželle

6. Vjerovanje u Sudnji dan

7. Vjerovanje u proživljenje poslije smrti

8. Vjerovanje da će ljudi biti iskupljeni nakon što budu proživljeni iz svojih kaburova ka Mjestu stajanja

9. Vjerovanje da je kuća i utočište vjernika Džennet, a da je kuća i utočište nevjernika Džehennem

10. Vjerovanje u obaveznost ljubavi prema Allahu, Azze ve Dželle

11. Vjerovanje u obaveznost straha od Allaha, Azze ve Dželle

12. Vjerovanje u obaveznost nade od Allaha, Azze ve Dželle

13. Vjerovanje u obaveznost oslanjanja na Allaha, Azze ve Dželle

14. Vjerovanje u obaveznost ljubavi prema Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem

15. Vjerovanje u obaveznost respektiranja sallallahu alejhi ve sellem, njegovog poštivanja bez pretjerivanja

16. Ljubav čovjeka prema svojoj Vjeri tako da mu bacanje u Vatru bude draže od nevjerstva

17. Traženje znanja, a to je spoznaja Allaha, Njegove Vjere i Njegovog Vjerovjesnika, sallalllahu alejhi ve sellem, uz argumente iz Kur’ana i Sunneta

18. Širenje znanja i podučavanje ljudi

19. Respektovanje Časnoga Kur’ana njegovim naučavanjem i podučavanjem drugih, poštivanjem njegovih granica i propisa, znanjem o njegovom halalu i haramu, uvažavanjem njegovih poznavaoca i njegovo memorisanje

20. Čistoća i stalno čuvanje abdesta

21. Redovno obavljanje pet namaza

22. Izdvajanje zekata

23. Post, obavezni i dobrovoljni

24. Itikaf

25. Hadždž

26. Džihad na Allahovom putu

27. Stražarenje na Allahovom putu

28. Čvrstina pred neprijateljem i izbjegavanje bježanja

29. Izdvajanje petine ratnog plijena vođi ili njegovom zamjeniku, za one koji su ubrali ratni plijen

30. Otpuštanje roba radi približavanju Allahu , Azze ve Dželle

31. Obavezni iskupi za prekršaje, a oni su u Kur’anu i Sunnetu četiri: Iskup za ubistvo, iskup za zihar, iskup za zakletvu, iskup za spolni odnos u toku posta mjeseca ramazana

32. Izvršavanje ugovora

33. Pobrajanje Allahovih blagodati i obavezna zahvala

34. Čuvanje jezika od onoga za čime nema potrebe

35. Čuvanje povjernih stvari i obaveza njihovog isporučivanja vlasnicima

36. Zabrana ubijanja i zločina prema drugima

37. Zabrana bluda i obaveznost neporočnosti

38. Čuvanje ruke od zabranjenih imetaka, a u to spada zabrana krađe, putnog razbojništva, mita, uzimanje onoga na što čovjek sa stanovišta Šerijata nema pravo

39. Obaveznost suzdržljivosti u jelu i piću i izbjegavanje onoga što nije dozvoljeno od njih

40. Izbjegavanje zabranjene i pokuđene odjeće i posuđa

41. Zabrana igara i razonode suprotnih Šerijatu

42. Umjerenost u trošenju i zabrana nepravednog jedenja (trošenja) imetka

43. Zabrana potkradanja i zlobe

44. Zabrana narušavanja časti ljudi i obaveza izbjegavanja zapadanja u njih

45. Iskrenost djela Allahu, Azze ve Dželle, i ostavljanje pretvaranja

46. Radost dobru, a žalost pred lošim

47. Liječenje svakoga grijeha iskrenim pokajanjem

48. Prinošenje žrtava, a one su općenito hedj, kurban i akika

49. Pokornost nadređenima

50. Pridržavanje onoga na čemu je zajednica (džema'at)

51. Pravedno suđenje među ljudima

52. Naređivanje dobra i zabranjivanje zla

53. Saradnja u dobru i bogobojaznosti

54. Stid

55. Dobročinstvo prema roditeljima

56. Održavanje rodbinskih veza

57. Lijepo ponašanje

58. Lijepo ophođenje sa robljem

59. Poštivanje prava vlasnika roblja nad robovima

60. Izvršavanje prava djece i porodice

61. Zbližavanje sljedbenika Islama i međusobna ljubav, širenje selama i rukovanje

62. Odgovaranje na selam

63. Obilazak bolesnog

64. Dženaza namaz umrlim pripadnicima Kible

65. Nazdravljanje onome ko kihne

66. Udaljavanje od nevjernika onih koji nered čine i grubost prema njima

67. Počašćivanje komšije

68. Počašćivanje gosta

69. Prekrivanje griješnika

70. Strpljivost u nedaćama i ono čemu nefs (duša) teži u vidu naslade ili strasti

71. Skromnost i kratkotrajno nadanje

72. Zdrava ljubomora i ostavljanje rasprave

73. Udaljavanje od pretjerivanja

74. Darežljivost

75. Samilost prema maloljetnom i poštivanje starijeg

76. Popravljanje međusobnih odnosa muslimana

77. Da čovjek musliman voli svome bratu muslimanu što voli i sebi, a da mrzi za njega što mrzi i sebi

Autor: Dr. Seid El Kahtani
Iz knjige: Svjetlost imana i tama nifaka
Priprema: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

%d bloggers like this: