Kategorija

Fetve i odgovori

Ako neko zaniječe (negira) jedan sahih hadis

Pitanje: Ako neko zaniječe (negira) jedan sahih (vjerodostojni) hadis u riječi i djelu, da li je postao kjafir zbog toga? Odgovor: Bismillahi, essalatu we sselamu ala...

Da li je dozvoljeno plaćati hatmu umrlom?

Pitanje: Da li je dozvoljeno plaćati hatmu umrlom? Odgovor: Nije dozvoljeno plaćati hatmu da je neko drugi uči. To je haram i onome ko plaća i...

Dali je dozvoljeno smatrati se boljim od drugog muslimana

Pitanje: Dali je dozvoljeno smatrati se boljim od drugog muslimana i kazati da si bolji od nekoga, radi njegovih djela? Odgovor: Bismillahi, wessalatu we selamu ala resulillahi,...

Koja ulema treba da se slijedi

Pitanje: Čitam kako se s jedne strane govori o tome da ulemu treba slijediti, a sa druge strane kritikuju se pojedini učenjaci poput dr....

Članstvo u Auto-moto savezu

Pitanje: Esselamu alejkum, Kakav je islamski stav o učlanjivanju u organizacije koje nude pomoć na putu. To su organizacije tipa Auto-moto savez u bivšoj JU? U...

Razlika izmedju suđenja i propisivanja

Pitanje: Koja je razlika između suđenja po onome što Allah nije objavio i propisivanja zakona mimo Allahova – a to je ono što je...

Fetva o šijama

Puno se govori i raspravlja oko menhedža šija. Neki smatraju da su oni muslimani kao i mi i da je razilaženje između nas i...

Posao sudije, pod izgovorom da vladari tvrde da sprovode šerijat

Čovjek koji je naš rođak je završio fakultet ''Damiatul imam'' i radi kao sudija u jednom emiratu, pod izgovorom da njihovi vladari tvrde da...

Da li onaj ko ne sudi po onome što je Allah objavio kafir poimenično…

Pitanje: Da li onaj ko ne sudi po onome što je Allah objavio kafir poimenično (bi ajnihi), ili u meseli ima tefsila (detaljnog pojašnjenja)?...

Da li je dozvoljeno mudžahidu da se bori prilikom pokušaja njegova zarobljavanja…

Es-selamu alejkum, Da li je dozvoljeno mudžahidu da se bori prilikom pokušaja njegova zarobljavanja ako zna da će to dovesti do njegove smrti, a neće...

Zadnje objave