Kategorija

Hadis

Vrijednost pokajanja i traženja oprosta

Allah Uzvišeni, govoreći o tome šta je Nuh, alejhisselam, govorio, veli: i govorio sam: „Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta;...

Značenje hadisa o manjkavosti razuma i vjere kod žena

Pitanje: Uvijek slušamo plemeniti hadis u kojem stoji da su žene manjkavog razuma i vjere, pa tako neki muškarci spominju ovaj hadis kako bi...

Pokuđenost odlaska učenjaka kod vladara nasilnika

Ibn Abbas, radijAllahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko bude stanovao u pustinji, postat će grub.' Ko se...

Ko se bori na Allahovom putu

Od Ebu Musaa Abdullaha b. Kajsa el-Eš'arija, , prenosi se da je rekao: "Upitan je Allahov Poslanik, , o čovjeku koji se bori da pokaže...

Vjerovjesnik je bio zaštićen od činjenja grijeha

Ummet se slaže oko toga da su vjerovjesnici zaštićeni od činjenja velikih grijeha zbog toga što bi to narušavalo suštinu razloga njihove poslaničke odabranosti...

Sto slabih i izmišljenih hadisa (6)

 Hadis 91: Ljubav prema domovini je od imana.1 Hadis je izmišljen. Pogledaj Fetava el-ilmijje od šejha Sulejmana el-Ulvana 38. str. Hadis 92: Hadis da će...

Sto slabih i izmišljenih hadisa (3)

Hadis 41: Kada čovjek umre i vi ga zakopate neka neko od vas stane kod njegove glave i kaže: O fulan sine fulana –...

Sto slabih i izmišljenih hadisa (2)

Hadis 21: Darežljiv je blizak Allahu, blizak džennetu i ljudima a daleko od vatre. A škrtica je daleko od Allaha, daleko od dženneta i...

Sto slabih i izmišljenih hadisa (5)

Hadis 81: Džunub i haid (žena u hajzu) ne smiju čitati ništa od Kur'ana. Hadis je slab. Pogledaj: Tahkik od Ibn Dževzija 1/108, En-nafile...

Zadnje objave