islamske teme

Propisi tekfira kod šejha Sulejmana El-Ulvana

0
Pitanje: Je li tačno da je mezheb ehlis-sunneta da oni ne tekfire pojedince? Odgovor: Ne, nije tačno. Ehlis-sunnet tekfiri pojedince onda kada se kod njih ispune uvjeti i otklone prepreke tekfira. Oni...
islamske-teme

Ibn Kajjim o džihadu

0
Rekao je Allah: „One koji se budu radi Nas borili, Mi ćemo, sigurno, putevima Našim uputiti, a Allah je, zaista, s onima koji dobra djela čine!“ Allah je u...
Konjanik-zastava

Razlog nejedinstva muslimana je ostavljanje džihada

0
Šejhul islam Ibn Tejmijja, rahimehullah, je kazao(spomenuvši ajet): („Ako ne budete u boj išli, On će vas na nesnosne muke staviti i drugim će vas narodom zamijeniti“), Et-Tevba: 39. Nekad može...
kraljevska ulema

Židovi muslimanskog ummeta

0
Židovi ummeta... “Rekao je Seid ibn Džubejr rahimehullah: Murdžije su židovi Kible." Neke od osobina koje murdžije dijele sa jevrejima o kojima je Allah rekao u ajetu koji svaki namaz učimo: ﴾...
propisi o demokratiji

Druga šubha u pogledu propisa o demokratiji: Bira se manja od dvije štete

0
Ovo pravilo koriste oni koji dozvoljavaju učestvovanje na izborima kako bi sugerisali da je u glasanju za kandidata čija je politika u najmanjoj suprotnosti islamu - izbor manje od...
islamske teme poslanikova dzamija

Kloni se šejtanske „mudrosti“

0
Ovo je savjet Hamada bin Atika en-Nedždija muslimanima općenito, napisan prije otprilike 200 godina. Vrlo bitan savjet, aktuelan i danas. “...I treba znati da posotoje tri vrste mudrosti: prirodna mudrost; ...
Islamske teme

Nema razlike između širka u obožavanju kabura i širka u obožavanju kasra

0
Rekao je Uzvišeni Allah: „Kad se spomene samo Allah, grče se srca onih koji u ahiret ne vjeruju, a kada se spomenu oni koje oni pored Njega obožavaju, odjednom ih...
islamske-teme

Ibadet u vremenu smutnje je kao hidžra Poslaniku

0
Prenosi se od Ma'kil ibn Jesara radijellahu 'anhu da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : „Ibadet u vremenu smutnje1 je kao hidžra/iseljenje meni2.“3 Iz hadisa se zaključuje: Vrijednost ibadeta...
rupa

Ključ je u jednoj od rupa! (dr. Ijad el-Kunejbi)

0
Zamisli kada bi skupina ljudi bila zatvorena u jednoj velikoj tvrđavi... koja ima vrata... ta vrata imaju svoj ključ... a ključ se nalazi u jednoj od deset rupa koje...
pustos

Bolest i lijek, praznina i pustoš

0
Učenjaci i daije koji se bave dostavljanjem i širenjem tevhida i koji saburaju na tome, oni su poput jetima (siročadi) na Zemlji danas. Zaista je malo onih koji su...

Najnoviji članci

Savijet mladima: Naučite kontrolirati srdžbu

0
Da li se nervirate? Često? Kako ispoljavate vaš bijes? Da li smatrate da ste jedinstveni u vašoj porodici kada je u pitanju ispoljavanje bijesa?...

Pratite nas na Facebooku

5,595LikesLikes