Allahova zaštita Njegovih štićenika na ovom svijetu: Zaštita od neprijateljskih spletki

Popularno na sajtu

Postoji veoma mnogo načina na koje Allah, dž.š., štiti Svoje štićenike i dobre robove. U ovom poglavlju spomenut ćemo neke od njih.

Ibrahim, a.s., pozivao je svoj narod u islam i kada im je dosadilo slušati ga odlučili su baciti ga u vatru. Stavili su ga u katapult, potpalili su vatru i izdali naredbu da se odluka sprovede u djelo. U tom momentu došao mu je Džibril, a.s., i upitao: “Ibrahime, imaš li neku potrebu?” Ibrahim, a.s., odgovori: “Od tebe mi ništa ne treba, ali, potrebna mi je pomoć od Allaha, dž.š.”1

Buhari bilježi2 da je ibn Abbas, r.a., rekao: “Riječi: hasbunallah ve mi'nel – vekil (dovoljan nam je Allah, dž.š., i divan li je On zaštitnik) izgovorio je Ibrahim, a. s., kada je bačen u vatru i izgovorio ih je Muhammed, s.a.v.s., kada su mu ljudi rekli: ‘Neprijatelji se okupljaju zbog vas, treba da ih se pričuvate’, to im je učvrstilo vjerovanje, pa su rekli: ‘Dovoljan je nama Allah i divan lije On Gospodar.”‘ (Alu Imran, 173)

Kada su katapultom bacili Ibrahima, a. s., dok je još bio u zraku rekao je: “Dovoljan je nama Allah i divan li je On Gospodar.” U trenutku kada je pao u vatru Allah, dž.š., naredio joj je: “Budi hladna i spasonosna za Ibrahima.” (El-Enbija, 69)

Na ovaj način, Ibrahim, a.s., je spašen i sačuvan od njihovih spletki.

A Allah je najbolji čuvar i On je najmilostiviji.” (Jusuf, 64)

Ko je u stanju vrelu vatru učiniti hladnom? Allah, dž.š.! Ko je u stanju izbaviti vjernika iz nevolja koje ga zadese? Allah, dž.š.! Ko je taj ko je u stanju željezo učiniti lomljivim i mehkim u rukama Svojih štićenika? Allah, dž.š.! Ko je taj ko održava vezu sa Svojim robom? Allah, d ž. š.!

“Koliko puta se Allahu obraćamo kada nas nevolja snađe
a kada nas izbavi mi Njega Uzvišenog zaboravljamo.
Kada smo na moru molimo Ga da našu lađu do obale dovede
i kada se to desi naša strast u grijeh nas povede.
Čak i po zraku sigurni i bezbjedni letimo
i ne padnemo zato naš čuvar je Allah, to sigurno znamo.”

Iz knjige Bedemi Allahove zaštite

Fusnote:


1. Bilježi ga Taberi u svom Tefsiru u komentaru sure El-Enbija (68). Pogledaj Tefsir ibn Kesira (3/294).
2. Bilježi ga Buhari pod brojem (4563)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz