Bitka Armagedon i početak kraja svijeta

Popularno na sajtu

ARMAGEDDON

– Šta znaš o Armageddonu?!

– To je veliki događaj i razarajući rat…

– To je strateška bitka koja je jako blizu …

– To je svjetski rat saveznika, kojeg očekuju svi stanovnici Zemlje.

– To je političko-vjerski rat.

– To je ogromna bitka u koju će učestvovati više strana.

– To je najveći i najjači rat u historiji.

– To je početak kraja.

– To je rat prije kojeg će vladati “prividni mir” u kojem će ljudi govoriti da je mir zavladao.

– To je bitka Armageddon!

Riječ Armageddon je hebrejskog porijekla, a sastoji se iz dvije riječi: ar, što znači brdo, i Mageddon što je naziv za jednu dolinu u Palestini.[1] Prostor bitke se proteže od Mageddona na sjeveru do Idoma na jugu. Razdaljina između ova dva mjesta je oko dvjesto milja (320 km). Prostor bitke u širinu će biti od Sredozemnog mora na zapadu pa do brežuljka Muhab na istoku, što iznosi oko sto milja. [2] Vojni analitičari smatraju da ovo mjesto ima strateški položaj sa kojeg se može onaj ko ga zauzme vrlo lahko oduprijeti invaziji neprijatelja. [3]

Riječ Armageddon je poznata i u svetim knjigama kršćana i Židova i u njihovoj naučnoj literaturi što ćemo pojasniti u nastavku teksta. Ako spomenemo predaje sljedbenika Knjige, Židova i kršćana, nismo uradili nikakvu novotariju jer Muhammed, sallAllahu alejhi ve selem, je rekao: “Prenesite od mene, pa makar jedna ajet. Pripovijedajte od Benu Israila, jer u tome nema zapreke.”[4] Naravno da je uslov za to opreznost u preuzimanju predaja od njih i nećemo prihvatiti ništa, osim ono što se podudara sa našim učenjem. Ako se njihovo predanje suprostavlja našim izvorima, onda ga potpuno odbacujemo. Muhammed, sallAllahu alejhi ve selem, kaže: “Kada vam se obrate sljedbenici Knjige, ne potvrđujte njihovu ispravnost, niti ih utjerujte u laž ! “ [5]

ARMAGEDDON IZMEĐU MUSLIMANA I SLJEDBENIKA KNJIGE

Iskazi sljedbenika Knjige:

l . U knjizi Apokalipsa, 16/16, kaže se: “Sakupit će se šejtanske duše, sva svjetska vojska na mjestu koje se zove Armageddon.” Novi Zavjet, str. 388 .

2. U knjizi Vjerska odsutnost u američkoj politici kaže se da je sedam američkih predsjednika vjerovalo u bitku Armageddon. [6]

3. Bivši američki predsjednik Regan rekao je: “Ova generacija je generacija koja će vidjeti Armageddon.”[7]

4. ” … sve će nestati za nekoliko godina … Dogodit će se velika bitka svjetskih razmjera, bitka Armageddon, ili jednostavnije – Mageddon.”[8]

5. Džimi Swadžzet kaže: “Priželjkivao sam da mogu reći: ‘Postići ćemo mir, ali sam ubjeđen da Armageddon dolazi. Zaista je on neizbježan a desit će se u dolini Mageddon. Mogu potpisivati sporazume za mir, kakve žele, ali time se ništa neće postići. Nadolaze crni dani ! ” [9]

6. Džiri Fulvil, vođa Radikalne kršćanske sekte kaže: “Armageddon je istina! To je jako komplikovana istina, ali Bogu zahvaljujemo što će se desiti pred kraj života.”[10]

7. Skofild je rekao: “Zaista iskreni kršćani treba da pozdrave ovaj događaj jer time počinje završna bitka Armageddon u kojoj će ih Isus podići u oblake, te će biti spašeni i neće osjećati nikakve patnje poput onih koj i se nalaze ispod njih. “[11]

8. Džeris Haisel, američki pisac, kaže: “Mi kao kršćani duboko vjerujemo da će se historija čovječanstva okončati bitkom koja se zove Armageddon. Ta bitka će biti krunisana povratkom Isusa koji će presuditi svim živim i mrtvim, podjednako.”[12]

Ovo je samo jedan dio onoga što govore sljedbenici Knjige, vjerujući u Armageddon i njihovo ubjeđenje da će se to desiti ubrzo. Ko želi da se opširnije upozna sa njihovim mišljenjem, neka se obrati na spomenute knjige.

Muslimani i Armageddon!

Čudno!!! Vidimo mnoge iskaze sljedbenika Knjige koji potvrđuju Armageddon, i to je istina a ne fantazija. Sa druge strane postoje muslimani koji ne znaju za Armageddon, niti znaju značenje ove riječi! Ovim mi ne ciljamo na jezično značenje riječi, nego na to šta ona predstavlja i na šta nas upućuje, a ona puno, puno znači.

Neki pisci muslimani su pisali određene članke o ovoj temi koji se zasnivaju na misaonoj analizi, te historijskim događajima i realnoj političkoj stvarnosti. Zaključili su sljedeće:

– Da je ta odlučujuća bitka jako blizu i da su počele pripreme za njeno odigravanje;

– Da će to biti atomski rat svjetskih razmjera, od ogromnog strateškog značaja;

– Da će Židovi u toj bici biti potpuno poraženi.

Na ove konstatacije kažemo:

Slažemo se sa ovim što je rečeno! Znači, bitka Armageddon je istina i njeno dešavanje je jako blizu, mada postoje određena razilaženja o detaljima bitke, te o njenom ishodu. Sigurno je da će to biti rat svjetskih saveznika, muslimana i kršćana (Evrope i Amerike) protiv druge strane koja je nama sada nepoznata, a o kojoj Muhammed, sallAllahu aleji ve selem, kaže: “Neprijatelj iz njih … “ Druga strana, iz sadašnje situacije gledano, ne može biti niko drugi do istočnokomunistički blok, ili šiije (ili svi oni zajedno op. prev.). Ko god da bude, pobjeda će biti na našoj strani. Što se tiče Židova, mi nemamo podataka o tome kakva će njihova uloga biti u ovom ratu, ali je sigurno da će oni zapaliti plamen bitke u kojem će nastradati dvije trećine Židova, kao što tvrde sljedbenici Knjige. [13] Ostala trećina će izginuti u bici protiv muslimana, za vrijeme Mehdije, te nakon što Isa, alejhi selam, ubije Dedžala. Muhammed, sallAllahu alejhi ve selem u hadisu govori o ovoj bici, pa kaže: “Postići ćete sporazum sa Er-Rum (Vizantijcima, Evropljanima) pa ćete se vi i oni zajedno boriti protiv zajedničkog neprijatelja. Pobijedit ćete i ostvariti ratni plijen, a zatim ćete doći do brežuljkaste livade gdje će jedan od Vizantijaca podići krst govoreći : ‘Pobijedio je krst!’ Tada će ustati jedan musliman i ubit će ga. Nastupit će izdajstvo Vizantijaca, pa će doći do krvavog boja. Oni će se zbog vas okupiti pod osamdeset zastava, a ispod svake će biti dvanaest hiljada. “ [14]

Iz teksta navedenog hadisa se jasno vidi da će biti dva rata. Prvi je svjetski rat Armageddon za kojeg su svi čuli i kojeg svi očekuju, a drugi je Krvavi boj ili, po nekim predajama, Veliki krvavi boj o kojem se vrlo malo zna. To je rat između nas i Vizantijaca (Evrope i Amerike), koji će se desiti neposredno poslije Armageddona, a razlog je izdaja Vizantijaca. Dakle, Armageddon je prva velika bitka koja nas očekuje, u kojoj će nestati svo konvencionalno oružje koje danas postoji na Zemlji, kao što ćemo pojasniti u trećem poglavlju (knjige a ne ovog članka. op.PV).

Nakon toga, čovječanstvo će se u ratovanju vratiti starom naoružanju, kao što su sablje, koplja i dr. To ne treba da nas čudi jer je prirodni zakon da su sve civilizacije doživjele svoju propast nakon što su bile u svom procvatu. Ova civilizacija je u dvadesetom stoljeću doživjela svoj zenit. Počelo se govoriti i o ratu zvijezda! Subhanallah, a šta dolazi poslije uzdizanja, nego propast!? To je jako blizu, a pripreme za Armageddon se vrte oko Palestine, u kojem će učestvovati veliki broj vojnika. Sljedbenici Knjige kažu da će učestvovati oko četiri stotine miliona vojnika u toj bici. O ovome opširnije govori knjiga Predskazanje i politika američkog pisca Džeris Halsla u kojoj se nalazi mapa mjesta bitke i dodatna pojašnjenja.

Autor: Emin Muhamed Džemaludin

Iz knjige Blizina pojave Mehdije i smak svijeta

Priprema: Put vjernika

Napomena: Naslov je od Puta vjernika

Fusnote:

1. Vidi Osvrt na Danijelovu svetu Knjigu od Embadistoresa.

2. Predskazivanje i politika, Džerisa Halela str. 52.

3. Prethodni izvor, str. 40.

4. Bilježi Buhari.

5. Bilježi Buhari.

6. Istinsko obećanje i lažno obećanje, str. 31 .

7. Predskazivanje i politika, str. 66.

8. Iz knjige Drama o završetku svijeta, Arol Robetson, te Veliki završetak zemaljske kugle, Halins. Dva poznata američka pisca koji su predviđali propast svijeta 2000. godine.

9. lstinsko obećanje i lažno obećanje, str. 62 .

10. Predskazivanje i politika. str. 53.

11. Isti izvor, str. 25.

12. Isti izvor, str. 1 9.

13. Spominje se u knjizi Zekerija, 89/ 1 3, a u knjizi Hazekijal,. 39/ 1 2 stoji: “Proći će sedam mjeseci prije nego što će i h kuća Izraela pokopati i zemlju očistiti.”

14. Bilježe Ahmed, Ebu Davud, Ibn Madždžde, Ibn Hibban, a Albani ga bilježi u Sahihu pod brojem 5424.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz