Bitka na Hajberu

Popularno na sajtu

Hajber je bilo utvrđeno i baščama bogato naselje, šezdeset milja sjeverno od Medine. Kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., osigurao mir i sigurnost od svojih najvećih neprijatelja, želio se razračunati i sa Jevrejima i plemenima iz Nedžda, kako bi uspostavio potpunu sigurnost i kako bi mir zavladao ovom oblašću, što bi muslimanima dalo predah od stalnih borbi i omogućilo im predstavljanje misije islama.

Hajber je bio gnijezdo spletki i zavjera i centar vojnih i svih drugih spletkarenja. Poslanik, s.a.v.s., je nakon Hudejbije u Medini proveo mjesec zulhidže i dio mjeseca muharema, a koncem mjeseca muharema krenu prema Hajberu. Poslanik, s.a.v.s., krenu na Hajber preko brda Asr i Sahba, zatim se spusti u dolinu Redži’. Između njega i plemena Gatafan bilo je dan hoda. Oni pripremiše svoje borce i uputiše ih prema Hajberu kao ispomoć jevrejima. Dok su bili na putu prema Hajberu, iza sebe čuše buku i žamor, pomisliše da su muslimani napali njihove porodice i imanja i vratiše se. 

Poslanik, s.a.v.s., je počeo sa opsadom Hajbera. Hajber je bio podijeljen na dva dijela: na dio koji je imao pet utvrđenja i drugi dio koji je imao tri utvrđenja.

Prvo od osam utvrđenja koje su muslimani napali bilo je utvrđenje Na’im. U prvom naletu sreća bi na strani Jevreja zbog strateškog položaja ovog utvrđenja. Ovo je bilo utvrđenje jevrejskog junaka Murehiba, kojeg su upoređivali sa hiljadu ljudi.

Alija ibn Ebu Talib, r.a., krenu ka utvrđenju i pozva Jevreje da prihvate islam, ali oni odbiše i napadoše muslimane. Borba se vodila oko utvrđenja i Jevreji se ne mogaše suprotstaviti muslimanima, tako da se predaše i iz ovog utvrđenja pobjegoše u utvrđenje Sab, a muslimani zauzeše ovo utvrđenje.

Ovo je bilo drugo utvrđenje po snazi i opremi, odmah nakon utvrđenja Na’im. Muslimani su ovo utvrđenje opsijedali tri dana. Allahov Poslanik, s.a.v.s., molio je Allaha posebnom dovom. Muslimani osvojiše i ovo utvrđenje i Jevreji se povukoše u druga utvrđenja Hajbera, sve dok sva utvrđenja ne padoše u ruke muslimana, pa muslimani osvojiše cijeli Hajber.

U povratku sa Hajbera muslimane zateče noć i Poslanik i muslimani pospaše. Jedino je ostao Bilal, koji ih je trebao probuditi na sabah. Bio je oslonjen na svoju jahalicu, ali ga san prevari i on zaspa. Probudili su se tek nakon što ih je sunce obasjalo. Prvi se probudio Allahov Poslanik, s.a.v.s. Klanjali su sabah tek kada su izašli iz te doline.


Iz knjige “Stopama Miljenika s.a.v.s.”

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz