Da li će Idlib završiti kao Rakka i Mosul?!

1165

Šejh Ebu Feth Fergali, član šerijatskog vijeća Tahriru-Šama, odgovara na pitanje da li će regija Idlib (koja je u rukama mudžahida) završiti kao Rakka i Mosul (koji su bili u rukama harižija).

Ummet Press