Da li će žena vidjeti Allaha na Sudnjem danu?

Popularno na sajtu


Čitala sam u nekim akaidskim knjigama da žena neće vidjeti svoga Gospodara na Sudnjem danu, ili u najmanju ruku da u meseli ima razilaženja, pa me je to jako ražalostilo. Šta je moj grijeh što me je moj Gospodar stvorio kao ženu a potom uskratio gledanje u Njegovo lice na Sudnjem danu? Od tada sam počela proklinjati dan u kojem sam postala žensko. Da li je tačno da žena neće vidjeti Allaha na Sudnjem danu?

Hadisi koji govore o viđenju Allaha na Sudnjem danu obuhvataju sve vjernike bili oni muškarci ili žene. Stoga, plemenito obećanje o gledanju u Allahovo plemenito lice obuhvataju sve vjernike, i muškarce i žene. Ženstvenost nije prepreka da bi se ostvarila ova blagodat, niti je muškost uslov njenog ostvarenja.

Stoga je na sestri koja je postavila ovo pitanje da požuri ka sebebima koji je vode ka ostvarenju ove blagodati a to su iman i dobra djela. Pripazi se da ne budeš od onih koji se srde na Allahov kader i Njegovu odredbu koja ne biva osim iz mudrosti. Kaže Uzvišeni:

ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً

„I ne prižejlkujete ono čime je Allah neke od vas odlikovao nad drugima. Muškarcima pripada nagrada za ono što oni urade, a ženama nagrada za ono što one urade. Tražite od Allaha da vam podari iz obilja Njegova. Allah, doista, sve dobro zna.“ (En-Nisa, 32)

Također, na tebi je da se kloniš proklinjanja dana jer je to zabranjeno zbog riječi Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem: „Uzvišeni Allah kaže: ‘Ezijeti me sin Ademov  pa proklinje (kudi) vrijeme, a Ja sam vrijeme, u Mojoj ruci je odredba. Ja smjenjujem noć i dan’.“ (Hadis bilježi Muslim od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu)

Odgovorio: Šejh Abdul-Latif Abdul-Aziz

Izvor:

Prijevod: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz