Da li novotare treba posjećivati ili ih bojkotovati

Popularno na sajtu

Kaže Abdul Melik sin šejha Sulejmana Ulvana: Pitao sam svoga oca o posjećivanju novotara pa je odgovorio:

“Nije svaka novotarija na istom stepenu. Mi ovdje govorimo  o onome za kog je potvrđeno da je učinio novotariju koja ga ne izvodi iz vjere. Po pitanju posjećivanja takve osobe postoji razilaženje među učenjacima.

Od imama Ahmeda se prenosi da je rekao da se ne posjećuje, a u drugom rivajetu da se ne treba posjećivati samo onaj ko je pozivač u nju (novotariju).

Druga skupina učenjaka je stava da će se u obzir uzeti masleha (korist) bez pravljenja razlike između onoga ko je pozivač u novotariju i onoga ko nije. Ovo je ispravnije mišljenje jer cilj bojkotovanja novotara jeste da se on i njemu slični suzdrže od novotarije koju čine.

Stoga, ukoliko će posjeta njemu biti sebeb da prije prihvati istinu i na taj način će se pridobiti njegovo srce, onda je bolje posjećivati ga, nego li ga bojkotovati. A ako će bojkotovanje ostvariti veću korist od koristi njegova posjećivanja i obilaska tada će se učiniti ono što je preče (tj. bojkotovanje).”

Odgovorio: Šejh muhaddis Sulejman el-Ulvan
Prijevod sa arapskog: Put vjernika
Izvor: Zvanična Twitter i Facebook stranica Abdul-Melika Ulvana

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz