Politički i vjerski zločin "Izbora" i naša obaveza prema njima

Popularno na sajtu

Od vođe Islamske Države Iraka šejha Ebu Omera el-Bagdadija, Allah ga sačuvao

Danas mi svjedočimo medijsku, vojnu i pojedinačnu kampanju za pripremu opasnog, lažnog teatarskog spektakla poznatog kao “parlamentarni izbori”, koji od početka do kraja ima za cilj da ovlasti šijje, pomagače krstaša, da zauvijek pokore sunite i zabiju im glavu u blato, kao što su to uradili sa nesretnim sunijama Irana, uprkos njihovoj brojnosti, surovog terena, mnoštva plemena, bogatstva i kontrole nad većinom kopnenih i morskih prolaza.


Sva slava pripada Allahu. Njega veličamo i od Njega pomoć tražimo. Koga Allah uputi niko ga zavesti ne može i koga Allah u zabludi ostavi niko ga uputiti ne može. Svjedočim da niko ne zaslužuje da bude obožavan osim Allah, Jedinog, bez sudruga, i svjedočim da je Muhammed, sallAllahu alejhi we sellem, Njegov rob i Poslanik.

A zatim:

Od Ebu Omera el-Bagdadija svojim očevima, braći i djeci Iraka, zemlji dobra i čistote:

Moje obraćanje vama je poput obraćanja djeteta svome ocu, brata svojoj braći, oca svojoj djeci. Ono je ispunjeno ljubavlju, sažaljenjem i suosjećajnošću, ali je ujedno obraćanje onoga koji vidi opasnost koja dolazi poput nabujale rijeke koja se žurno približava njegovoj porodici, bojeći se da će uništiti njihove usjeve i stoku, ostavivši pustoš iza sebe. To je opasnost ispunjena zlobnom pakosti,  združenim i bolesnim dušama, vođena nastranim i iskrivljenim vjerovanjem i dugom borbom protiv naše vjere i našeg Iraka.

Moji građani i braćo, mi suniti Iraka, i Arapi i ne-Arapi, danas stojimo na pragu opasne etape koja dolazi, Allahovom voljom: ili ćemo ostati moćni, časni i plemeniti predvodnici kao što smo bili godinama, kraljevi i vitezovi u ratu, ili će nas oluja zbrisati. Oluja opake rafidijske (šiitske) zlobe i  podmukle spletke kršćana, nakon čega se je bojati da će preživjeli vidjeti tijela svoje djece i braće i uništene usjeve i stoku, a zatim će se tada jedino nadati očuvanju prezrenog života koji će sigurno završiti sa propašću.

Skrivena činjenica ove opasnosti su šije rafidije, koji lažno tvrde da su muslimani, ali su u stvari samo vatropoklonici. Osjećaju se jakim zato što su se kršćanski okupatori, sa svim svojim grupama, ujedinili protiv nas i ubijaju naše ljude, zatvaraju našu omladinu, pljačkaju naša bogatstva. Krstaši su ovlastili šijje da preuzmu kontrolu nad našom zemljom, a njih potpomažu grupe plaćenika i izdajica koje nemaju niti pameti niti vjeru, koji priznaju samo podmićivanje bogatstvom i pozicije u svojim razvratnim rezidencijama za sastanke i na TV stanicama.

Danas mi svjedočimo medijsku, vojnu i pojedinačnu kampanju za pripremu opasnog, lažnog teatarskog spektakla poznatog kao “parlamentarni izbori”, koji od početka do kraja ima za cilj da ovlasti šijje, pomagače krstaša, da zauvijek pokore sunite i zabiju im glavu u blato, kao što su to uradili sa nesretnim sunijama Irana, uprkos njihovoj brojnosti, surovog terena, mnoštva plemena, bogatstva i kontrole nad većinom kopnenih i morskih prolaza.

Moj narode, zaista su ovi izbori zabranjeni u vjeri našeg Gospodara, i štoviše oni predstavljaju  potpuno političko samoubistvo i zločin.

Allahovi robovi! Ako vjera negira određenu ideologiju ili metodologiju, ona (ideologija) ostaje pogrešna čak i kad ljudi misle da je u redu i osjećaju da je to način opstanka, jer ne postoji put da se sačuvamo osim na način koji vjera nalaže.

Ideologija demokratskih izbora se ne može odvojiti od ideje da je vrhovna vlast (suverenitet) u rukama naroda, dok je funadmentalni princip našeg uvjerenja i vjere taj da vrhovna vlast pripada islamu (tj. Allahu). Suverenitet naroda u parlamentarnom izbornom sistemu znači da je narodu, svakome iz svoje regije, dato ovlaštenje da svake 4 godine izabere osobu koja će biti član parlamenta, zvanog zakonodavno tijelo. On (parlament, op.prev.) donosi zakone koji odgovaraju narodu, čak i ako su oprečni sa Allahovim zakonom. Ovo je jasno i otvoreno protivljenje Allahovim riječima: “I sudi im prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim i čuvaj ih se da te ne odvrate od nečega što ti Allah objavljuje.” (El-Ma'ida, 49)

Ovi predstavnici i zakonodavci u parlamentu su idoli koji su potčinjeni nepravednim i tiranskim zakonima i ustavima koji se suprotstavljaju islamskom šerijatu i nadmeću se na taj način sa mnogim principima naše čestite monoteističke vjere. Njima se obraća u slučaju spora, kao i u donošenju i objašnjavanju bilo kojeg zakona, a to je ono što se suprotstavlja vjeri Allaha, koji nam kaže da se obratimo Allahu u slučaju spora.

Uzvišeni Allah kaže (u prijevodu značenja): “A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet, to vam je bolje i za vas rješenje ljepše” (En-Nisa, 59)

Traženje Allahove presude i obraćanje u svim stvarima Njemu je od obaveza vjere i dio je istinskog monoteizma (tewhida). U vjerodostojnoj predaji se spominje da je Adij ibn Hatim došao do Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, dok je on citirao ajet: “Oni pored Allaha, bogovima smatraju svećenike svoje i monahe svoje…” (At-Tawba, 31)

On, sallAllahu alejhi we sellem, je rekao: “Oni nisu njih obožavali (kao što se neko moli idolima), ali kada su im svećenici nešto dozvolili, oni su im se pokoravali u tome (to smatrali dozvoljenim), a kada su im oni nešto zabranili, oni su to smatrali zabranjenim.”

Ibn Kesir, rahimehullah, je rekao: „Ovo je također ono što su Huzejfe ibn Jeman, Abdullah ibn Abbas i drugi rekli vezano za ovaj ajet, a to je da su se oni pokoravali njima u onome što su ohalalili i oharamili (dozvolili i zabranili)“.

El-Suddi je rekao: “Oni su tražili savjet od ljudi, ostavivši Allahovu Knjigu iza svojih leđa.”

Eš-Šenkiti, rahimehullah, je rekao: “Iz ovog ajeta jasno se razumije, bez ikakve sumnje, da ko god slijedi zakon šejtana dajući prednost nad onim što je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, donio, je nevjernik u Allaha, obožavaoc šejtana i uzeo je šejtana za gospodara, bez obzira kako se ova pokornost šejtanu nazivala, jer istina se ne mijenja ako se promjeni naziv, što je dobro poznato.”

Moj narode! Ako neko dođe da kupi vašu vjeru, za koliko bi je vi prodali?

Jednog dana pojavit će se Dedždžal, kako je spomenuo Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, da kupi vašu vjeru za zlato i srebro, kišu i obećanje dobrih ljetina – da li ćete prodati njemu vašu vjeru?

Ako je vaš odgovor Ne!, zašto je onda prodajete izdajicama u zamjenu za lažna obećanja o ispunjenju životnih želja, kada ste već davno iskusili njihove laži? Slobodna osoba ne bi trebala biti ugrizena dva puta iz iste rupe. Ovo (demokratija i izbori) je samo sistem koji omogućava manjini bogatih plaćenika podržanih od stranaca (Zapada) da vlada većinom naroda. Zaista, ovo je vladavina manjine nad većinom. Govoriti da je demokratija “vladavina ljudi” je jedna od najvećih izmišljotina i laži koje nemaju ništa zajedničkog sa istinom.

Politički zločin u svemu ovome je da rafidije (šijje) žele od nas da im damo opšti mandat kako bi izvršili zločin nad nama, a koji se sastoji u tome da nas podijele i unište u ime demokratije. Oni su zaposlili svoju veliku propagandnu mašineriju kako bi sunije stekli utisak da su izbori jedino rješenje za njihove probleme.

Da bi upotpunili zločin, rafidije (šije) podržavaju kršćansku okupaciju, ujedinili su se u jake političke stranke, dok su sunije ušle u ovu predstavu razjedinjeni.

Sunitske izdajice su prešle sve granice ponižavajući se onima koji su ubijali naše sinove i silovali naše žene. Danas mi vidimo vođe Vijeća za buđenje (Sahwa), koje su mediji prethodno prikazivali kao neprijatelje iranskih rafidija, kako prihvataju njihova pravila kao ponizne sluge perzijskih vatropoklonika (šija rafidija, op.prev.).


Što se tiče izdajica ihvanija (pokret Muslimanska braća), oni su i dalje onakvi kakve ih poznajemo. Njihova vjera je mješavina ličnih koristi, laži i krivotvorenja. Vidimo ih kako prihvataju ulogu u ovoj besmislenoj predstavi u grupi koju vode rafidije sa čijih očnjaka i kandži kaplje krv iz Falludže. Svi oni su se ponižavajuće predali i priključili alijansi koju vode rafidije! Kako je čudno kada tvrde da oni žele da odbrane sunije i njihova prava!

Stvarni rezultat učešća sunnija u izborima je to da će se istaknuti kako su sunije manjina u Iraku, i da moraju biti kontrolisani od strane šiitske većine. S obzirom na činjenicu da će ovi Perzijanci, iranski agenti, biti ovlašteni izborima, mi ćemo postati još slabiji.

Šta očekujete od ovih vatropoklonika (šija rafidija) osim još zločina, krađe i skrnavljenja časti? Oni su ovo činili kad smo bili u boljem položaju, a kako će tek biti kada budemo u gorem položaju nakon ovih lažnih izbora?

Shodno tome, u cilju zaštite sunija, njihove vjere i drugih ovosvjetskih pitanja, i prije nego što bude prekasno i prije nego budemo grizli prste od kajanja, a nakon dugih konsultacija sa učenim ljudima, plemenskim vođama i mudžahidima Islamske Države Iraka, mi smo odlučili da spriječimo odvijanje ovih izbora svim mogućim dozvoljenim sredstvima, a prije svega vojnim putem. Naši prijatelji i neprijatelji znaju našu sposobnost da uz Allahovu pomoć možemo dosegnuti do svakog mjesta koje izaberemo uprkos jakom osiguranju. Ako želite pitajte za ministre koje smo ubili u Bagdadu.

Stoga mi pozivamo sve učenjake, plemenske vođe i obrazovane ljude, koji vjeruju da smo u pravu u ovom slučaju, da stanu uz nas. Mi smo sopstvenom krvlju iskusili da su pokušaji da se popravi naša situacija na način koji nije u skladu sa Kur'anom i sunnetom, rezultirali više zlim nego dobrim.

Pozivamo sve mudžahide da se ujedine ispod jedne zastave, zastave tewhida “La ilahe illAllah, Muhammedur-Resulullah”, jednog menhedža, jednog vođe i jedne armije i radi jednog cilja, a to je da Šerijat bude vladajući zakon, da Allahova riječ bude gornja i da riječ nevjernika bude donja.

Mi nikada nećemo vidjeti dobra u našoj vjeri i našim dunjalučkim poslovima bez toga. Ako se ujedinimo na nečemu drugom mimo upute Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, i njegovih ashaba, neka je Allahovo zadovoljstvo na njih, mi ćemo se onda ujediniti na zabludi.


Na kraju, mi kažemo borcima Islamske Države: Allah vas blagoslovio! Budite čvrsti i ujedinjeni! Mi ni najmanje ne sumnjamo da ste vi grupa koja se u ovoj zemlji ispravno bori prema naredbi Allaha. Allah nam je podario neke dobre vijesti u kojima bez obzira kakve podmukle zavjere neprijatelji kovali protiv vas i bez obzira na njihov broj ili njihovu opremljenost, oni nikada neće biti u stanju da vam naude. Oni nemaju nikavog načina u ovom slučaju sve dok vi postupate prema Allahovoj naredbi, kao što je rečeno u hadisu Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, kojeg bilježi Muslim: “Nikad neće prestati da postoji grupa ljudi iz mog ummeta koja se bori prema Allahovoj naredbi, nadvladavajući svoga neprijatelja. Oni koji im se suprotstave neće im ni najmanje nauditi, sve dok ne nastupi Posljednji čas a oni budu u ovom stanju.”

Zatim, kažem idolopokloničkim rafidijama i kriminalnim izdajicama koji slijede njihov put i misle dobro o njima: Mi smo ono što je Allah odlučio za vas, i mi smo Njegove sablje koje će vas sjeći. Mi smo Allahova vojska! Mi smo slobodne sunije. Nikada nećete biti u stanju da nas zavarate i da nas oslabite. Ehlu-sunnet su oni koji su upućeni i koji upućuju druge, ljudi od snage i džihada koji se konstantno trude. Historija vam može ispričati šta su vam oni uradili i šta su uradili vašim krstaškim saveznicima.

Danas mi vojnici Islamske Države, prkosni vojnici ehlu-sunneta, uništavamo vaše utvrde i lomimo vaše kosti. I obećajemo vam nešto mnogo opasnije i pogibeljnije.

O Allahu, pomozi Tvoje robove od sunija, u njihovoj vjeri i dunjalučkim poslovima!

O Veličanstveni i Plemeniti, zaštiti njihove ljude, njihove žene, njihovu djecu i njihovo zdravlje!

O Gospodaru naš, sačuvaj ih od lukavih spletki zlobnih rafidija i zla njihovih zločina i agenata izdajnika. Ujedini srca sunnija, ukloni sva razmimoilaženja među njima i uputi ih na put koji vodi miru i sigurnosti.

I naša posljednja dova je:

El-hamdu lillahi Rabbil-alemin (Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova)

Vaš brat: Ebu Omer el-Bagdadi

Izvor: Theunjustmedia.com

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

%d bloggers like this: