Ko su evlije i kada čovjek postaje evlija?

Popularno na sajtu

Ne smije niko od ljudi druge ljude dovoditi u iskušenje ovim nazivima jer su najbolji među njima kod Allaha, dželle šanuhu, oni koji Ga se najviše boje. Allahove, dželle šanuhu, evlije jesu svi mu'mini koji Ga se boje i u Njega vjeruju:

“Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike, i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima, i siročadi, i siromasima, i putnicima, i prosjacima, i za otkup iz ropstva, i koji molitvu obavljaju i zekat daju, i koji obavezu svoju, kada je preuzmu, ispunjavaju, naročito oni koji su izdržljivi u neimaštini, i u bolesti, i u boju ljutom. Oni su iskreni vjernici, i oni se Allaha boje i ružnih postupaka klone.” (Kur'an, 2:177)

Bogobojaznost je postupati po onome što je Allah, dželle šanuhu, naredio i napuštanje onoga što je On zabranio.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio je o pravom stanju Allahovih, dželle šanuhu, evlija. U Buharijinoj zbirci vjerodostojnih hadisa od Ebu-Hurejrea prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Uzvišeni Allah kaže:

“Objavio sam rat onome ko bude neprijatelj mome prijatelju. Najdraže Meni čime Mi se Moj rob može približiti jesu farzovi. Moj rob Mi se približava nafilama sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim, postanem njegov sluh kojim čuje, njegov vid kojim vidi, njegova ruka kojom udara i njegova noga kojom hodi. Ako Me zamoli, udovoljit ću mu, a ako zatraži Moju zaštitu, zaštitit ću ga.“

Iz ovog se hadisa vidi da se približavanje Allahu, dželle šanuhu, može najbolje ostvariti na dva načina:

prvi je praktikovanjem Allahovih, dželle šanuhu, farzova;
drugi način se postiže praktikovanjem nafile, tj. dobrovoljnih dobrih djela u Njegovo ime.

Ova dva načina predstavljaju stupnjeve vjernika, onih prvih – uvijek prvih; to su oni sretni:

„Dobri će, zaista, u nasladama boraviti, sa divana gledati, na licima njihovim prepoznat ćeš radost sretna života. Dat će im se, pa će piće zapečaćeno piti, čiji će pečat mošus biti – i neka se za to natječu oni koji hoće da se natječu?“ (Kur'an, 83:22-26)

Allah, dželle šanuhu, na mnogo mjesta u Kur'anu podsjetio je na ova svojstva Njegovih evlija. Evlija je svaki onaj koji vjeruje u Allaha i boji se Njega i iskreno slijedi sunnet Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.


Autor: Ibn Tejmijje, rahimehullah
Iz djela “Najbolja oporuka”

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz