Pokuđeno je činiti sve ono zbog čega će se čovjek izvinjavati

Objavljeno / ažurirano:

Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Čuvaj se svega zbog čega ćeš se izvinjavati.”1

Ebu Ejjub el-Ensari, radijallahu anhu, pripovijeda kako je neki čovjek došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i kazao: “Daj mi kratak savjet!”

“Kada klanjaš, klanjaj kao da ti je posljednji namaz, ne govori ono zbog čega ćeš se ispričavati (izvinjavati) i ne polaži nadu u ono što drugima pripada”, reče mu Poslanik.2

Slične hadise prenose Abdullah b. Omer, Sa'd b. Ehu Vekkas i Sa'd b. Umara, radijallahu anhum.

Propisi u vezi s poglavljem

Prvo, pokuđeno je da čovjek čini ono zbog čega će se izvinjavati drugim ljudima.

Drugo, vjernik ne smije sebi dopustiti da zbog nepromišljenih postupaka zapadne u nelagodu.

Iz knjige Enciklopedija zabrana u islamu 3
Autor: Selim ei-Hilali
Naslov: Put vjernika

Fusnote:

1. Hadis je dobar. Zabilježio ga je Ed-Dija, u djelu El-Muhtara (2199). Svi su prenosioci povjerljivi, a Šebibu b. Bišru neki su učenjaci prigovorili, pa njegovi hadisi imaju stupanj dobrog hadisa.
2. Hadis je dobar na osnovu drugih predanja. Zabilježili su ga: Ibn Madža (4171), Ahmed, 5/412, i Ebu Nuajm, u djelu Hil‘jetul-evlija, 1/362. Osman b. Džubejr, jedan od prenosilaca, bio je nepoznat, ali postoje drugi hadisi koji ga pojačavaju; naveo sam ih u svome djelu El-Hulu, str. 43-45.

NOVO NA SAJTU

Klanjanje za imamom koji je optužen da se bavi sihrom (zapisima)

0
Pitanje: Esselamu alejkum we rahmetullah. U mome gradu postoji samo jedna džamija. Čovek koji najčešće predvodi namaz je optužen od braće da čini kufr (piše...
Nocni namaz

Uistinu tvoj Gospodar zna!

Preporučeni sadržaj

Srpski patrijarh Irinej najavljuje novi genocid: “Za Srbiju i Republiku Srpsku...

0
Iza svakog genocida koji je ikada izvršen na zemlji, stoji mračna ideologija. Svakom genocidu prethodi ideološka priprema monstruoznih i bolesnih umova koji trebaju sprovesti...

Islamske teme

Vrijednost stida

autorska prava u islamu

Autorska prava u islamu

Osnove tewhida i akide

bismillah

Da li je Bismila dio Fatihe?