TAG

enciklopedija zabrana

Lijep, pokuđen i zabranjen zavjet

Abdullah b. Omer, radijallahu anhu, pripovijeda da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odvraćao od zavjetovanja i da je jednom prilikom rekao: "Zavjetovanjem se...

Vjernik se nikada ne izlaže poniženju

Huzejfa, radijallahu anhu, prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Ne priliči da vjernik ponižava sam sebe." "A kako će sam sebe poniziti?",...

Pokuđeno je činiti sve ono zbog čega će se čovjek izvinjavati

Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Čuvaj se svega zbog čega ćeš se izvinjavati.”1 Ebu Ejjub...

Propis davanja i primanja mita

Zabranjeno je davati i uzimati mito u sudstvu i u svemu drugom Allah, dželle šanuhu, kaže: "Ne jedite imovinu jedan drugoga na nepošten način i...

Pokuđeno je da onaj koji traži dozvolu za ulazak na pitanje: Ko je to?, odgovori: Ja!

Džabir b. Abdullah, radijallahu anhu, pripovijeda: "Otišao sam kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, povodom duga koji je imao moj otac te sam mu...

Novo na sajtu

Kategorije