Vjernik se nikada ne izlaže poniženju

Popularno na sajtu

Huzejfa, radijallahu anhu, prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Ne priliči da vjernik ponižava sam sebe.” “A kako će sam sebe poniziti?”, primijeti neko od prisutnih. “lzlažući se iskušenju koje ne može podnijeti”, reče Poslanik.1

Propisi u vezi s poglavljem

Prvo, vjerniku nije dopušteno da sam sebe ponižava izlažući se iskušenjima.

Drugo, čovjek se treba čuvati iskušenja koliko god može; neće im se izlagati, već će bježati od njih. Iskušenja su teška za čovjeka i donose smutnju čiji je ishod nama nepoznat, te ne znamo hoćemo li ostati postojani ili ćemo popustiti.

U tom su smislu i dove koje je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, redovno učio, a u kojima je tražio od Allaha oprost, zdravlje i spas od nedaća i iskušenja.

Također, postoje hadisi u kojima se zabranjuje priželjkivanje smrti, kao i priželjkivanje susreta s neprijateljem, jer čovjek ne zna ishod toga.

Treće, kada čovjek bude iskušan nedaćama i problemima, nužno je da se strpi, da bude postojan i da očekuje nagradu za to. Treba imati na umu da je sve u Allahovoj ruci i da biva samo ono što On hoće.

Četvrto, vjernik radi polahko ali ustrajno i pametno, i obraća pažnju na posljedice. Pametan je onaj čovjek koji obraća pažnju na posljedice i završetak, a ne zanimaju ga teškoće i početak.

1Hadis je dobar na osnovu drugih predanja. Zabilježili su ga: Et-Tirmizi (2254), Ibn Madža (4016), Ahmed, 5/405, El-Begavi, u djelu Šerhus-sunna (3601), Ebuš-Šejh, u djelu EI-Emsal (151) i El-Kudai, u djelu Eš-Šihab (866). U lancu prenosilaca ovog hadisa postoji slabost jer je Alija b. Zejd b. Džudan bio slab prenosilac, a Hasan el-Basri nije prenosio hadise izravno. Pa ipak, pojačava ga hadis koji su preko Ibn Omera, radijallahu anhu, zabilježili Et-Taberani, u djelima EI-Mudžemul-kebir (13507) i EI-Mudžemul-evsat (4403), El-Bezzar (3323) i Ebuš-Šejh, u zbirci EI-Emsal (153), preko Zekerijjaa b. Jahje ed-Darira, koji prenosi od Šubabe b. Sevvara… El-Hejsemi, u djelu Medžmeuz-zevaid, 7/274-275, imam El-Iraki, u djelu Tahridžul-ihja, 1/46, i Ez-Zubejdi, u djelu Ithafus-sadetil-muttekin, 1/296, kazali su da je ovaj hadis prihvatljiv. Postoje i druga predanja koja ga osnažuju, a nalaze se u djelu Ithafus-sadetil-muttekin.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz