Vjernik ima 5 vrsta strahova

Popularno na sajtu

Pet je vrsta strahova koji treba da se nalaze u srcu svakog vjernika. Navodimo ovih pet strahova prema onome kako ih je spomenuo pravedni halifa Osman ibn Affan, Allah bio zadovoljan njime.

1. Strah da nam Allah ne oduzme našu vjeru

Mnogi od nas žive svoje živote u takvoj udobnosti da se ne brinemo o gubljenju našeg imana (vjere).Mi mislimo da ćemo, samo zbog toga što smo sada muslimani, ostati zauvijek takvi, a zaboravljamo da i najmanji postupak može poništiti naš iman. Zar ne vidimo ljude koji su do jučer bili uzoriti muslimani, a danas svoje vrijeme troše u nepokornosti Allahu i činjenju svih vrsta grijeha? Da nas Allah sačuva toga.

2. Strah da meleki pisari zapišu ružno djelo koje će biti prikazano na Sudnjem danu

Pravi musliman strahuje od činjenja bilo kog lošeg djela, jer će ono biti prikazano na Sudnjem danu, a Allahu ništa nije skriveno. Neki od nas su tako pažljivi pri činjenju nekih loših djela kako ih ne bi vidjeli naši prijatelji ili članovi porodice, ali zar smo tako lakomisleni da zaboravimo na meleke pisare koji zapisuju svako naše djelo? Zar zaboravljamo na Allaha, Koji sve vidi? Zar nije preče da se Allaha stidimo i Njega bojimo?

Allah, azze we dželle, kaže:

‘”I tako Mi Gospodara tvoga, njih ćemo sve na odgovornost pozvati. Za ono što su radili!” [15:92-93]

3. Strah da nam šejtan ne pokvari naša dobra djela

Pravi vjernik treba uvijek biti oprezan i čistiti svoj govor i djela od šejtanovih vesvesa (došaptavanja). Trebamo upamtiti da je vrlo lahko uništiti djela i samom namjerom, stoga se moramo konstantno uvjeravati da činimo naša djela iskreno i po sunnetu (slijeđenjem metoda) Muhammeda sallallahu alejhi we sellem.

4. Srah od smrti, jer nam melek smrti dolazi bez upozorenja

Kada ovaj neočekivani gost dođe i zakuca na tvoja vrata, ti ga ne možeš vratiti, niti ga možeš zamoliti da dođe kasnije, već je to vrijeme nepromjenjivo i određeno. Moramo se osigurati da uvijek činimo dobra djela, jer ta djela mogu biti naša posljednja djela prije odlaska sa ovog dunjaluka, kako bi napustili dunjaluk u pokornosti Allahu, azze we dželle, koji kaže:

‘Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome vratiti.” [32:11]

5. Strah od dunjaluka, da nas dunjaluk (ovaj svijet) ne dovede u iskušenje pa da nas odvrati od ahireta (budućeg svijeta)

Jedno od najvećih iskušenja je dunjaluk, ovaj svijet (tj. dunjalučke naslade). Postajemo tako zauzeti u jurnjavi za dunjalukom, automobilima, novcem, slavom, kućama, poslovima, itd. A zaboravljamo da svako ko juri za dunjalukom, i njegova preokupacija bude samo dunjaluk, nikada ne dobije ahiret, a onaj ko radi za ahiret, dobije i ahiret i dunjaluk.

Molimo Allaha azze we dželle, da učini da Ga se bojimo onako kako On zaslužuje! Amin!

[Ovih 5 tačaka je spomenuto od strane Osman ibn Affana radijellahu anhu, kao što je zabilježeno u Fara’id al-kalam lil-hulafa al-kiram, 278. strana. Komentar pomenutih tačaka je od autora teksta]

Izvor: Izharudin

Prijevod i obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

%d bloggers like this: