Kada će vjernik zadobiti vlast

Popularno na sajtu

Rekao je Ibnu-l-Kajjim rahimehullah:

„Neki čovjek je upitao imama Šafiju rahimehullah rekavši: ‘O Ebu Abdullah, šta je bolje za čovjeka – da mu Allah podari položaj ili da bude na kušnjama?’ Pa je Šafija rahimehullah odgovorio: ‘Neće niko zadobiti položaj i uticaj dok ne bude iskušan. Zaista je Allah iskušao Nuha, Ibrahima, Musaa, Isaa i Muhammeda, neka je od Allaha salavat i selam na sve njih, pa kada su bili strpljivi podario im je vlast. Stoga, neka niko ne misli da će skroz izbjeći bol.'“ (El-Fevaid: 258; Dar Ibn Redžeb)


Autor: Se'id Jusuf Ebu ‘Aziz, prijevod iz djela Sahihu vesaja-r-resuli: 3/219,220.
Izvor: istina.ba

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

%d bloggers like this: