Fetva po pitanju šijja

Popularno na sajtu

Pitanje: Mogli smo vidjeti mnogo rasprava o metodologiji šijja. Pa tako imaju oni koji ih vide muslimanima kao što smo mi i kažu da mi (sa njima) imamo nesporazuma samo u furû¹. A imaju oni koji tekfire (proglašavaju nevjernicima) samo ekstremiste među njima, a i ima onih koji tekfire sve njih. Pa da li je moguće da nas podučite u pogledu ovog pitanja koje je kontrovezno još od vremena hilafeta rašida² sve do današnjih dana?

Odgovor: Riječ šijja je prolaskom vremena promjenila značenje, zbog toga što u početku se nadjevala onome ko je davao prednost Aliji nad Osmanom radijaAllahu anhum. Nakon toga, korištena je protiv onog koji je davao prednost Aliji nad dvojicom šejhova Ebu Bekrom i Omerom radijaAllahu nahum.

Nakon toga smo vidjeli metodologiju Sabaija i oni su izašli iz okvira Islama. Oni su slijedili židova Abdullaha ibn Sabaa. I u vrijeme Zejda ibn Alija ibn Husejna i u vremenu hilafeta Hišama ibn Abdulmelika oni su se podjelili u Zejdije i one koji su slijedili Zejda ibn Alija ibn al-Husejna. I imamo sektu dvanestoimamija i oni su prisutni u današnjem Iranu, Zaljevskim i drugim državama. I imamo ismailije batinije i oni su prisutni u Nedžrenu, Jemenu i Al-Hindu. I Imamo nusajrije i druze u Šamu (Siriji, Libanon, Jordan itd).

U pogledu onih koji su zvani šijje zbog toga što su slijedili Aliju ibn Ebi Taliba radijaAllahu anhu i porodicu Poslanika sallAllahu alejhi ve selem samo i davali prednost Aliji, oni su svi izumrli i ne postoji ni jedan od njih u našem vremenu.

Oni koji su prisutni danas su rafidije, ismailije batinije, nusajrije batinije i druzi batinije i ove četiri grupe obožavaju porodicu Poslanika, sallAllahu alejhi ve selem i traže pomoć od njih i oni su obožavaoci kaburova (grobova).

Stoga, oni su svi nevjernici mušrici (mnogobošci) i oni nisu muslimani i nema razlike između njihovih učenjaka, sljedbenika, neznalica, zbog toga što su svi mušrici i nisu muslimani i neće biti opravdani zbog njihovog obožavanja nekoga drugog pored Allaha.

Što se tiče zejdija, onaj od njih koji je obožavaoc kaburova među njima, koji prinosi žrtvu drugom mimo Allaha, ili traži pomoć od nekog drugog mimo Allaha, takav je mušrik i kâfir (nevjernik). A onaj među njima koji je sljedbenik kelame (govora) i al-Ahvâ (strasti i želja) i Itizâla, propis takvog je da je od muatezila. A Allah najbolje zna.

A što se tiče onih koji kažu da razlika među nama je u furû, to je velika greška koja pokazuje veliko neznanje. Zbog toga što je razlika u usûlima (osnovama), i mi se ne slažemo sa njima u pogledu imâna, Islâma i širka. Osim što se tiče zejdija, zbog toga što njihov slučaj treba elaboraciju koju smo (na kratko) spomenuli.

Odgovorio: Šejh ALi ibn Hudajr el-Hudajr, Allah ga oslobodio
Izvor: Muwahhidmedia
Priprema: Put vjernika

1. Manje stvari u vjeri islam
2. Pravovjerne halife – Ebu Bekr es-Sidik, Omer ibn Hattab, Osman ibn Afan i Ali ibn Ebi Talib neka je Allah zadovoljan sa njima

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz