Foto reportaža o zločinima nad Rohingja muslimanima u Burmi

Popularno na sajtu

ARAKAN, BURMA – Patnje Rohingja muslimana u Arakanu i onih koji su prebjegli u susjedne zemlje još uvijek nisu prestale. Paljenje i pljačkanje njihovih kuća i sela u većem broju gradova u Arakanu se nastavlja. Ubistva su uobičajena, a do sada je ubijeno na hiljade ljudi. Pored toga, dešavaju se silovanja Rohingja muslimanki. Mnogi su prisiljeni da bježe u susjedne zemlje, gdje nisu dobrodošli, nego se čak i istjeruju.

Čini se da je svijet nemoćan da se bavi ovim problemom. Muslimani Rohingje su stvarno nezaštićeni, bilo da se nalaze u Burmi (Mijanmar) ili izvan nje. Arakan (jedna od saveznih država koje sačinjavaju Burmu, op.PV) nije nepristupačna oblast, niti je daleko od civilizacije. Čak su i vlasti Burme nijeme i puštaju da se dešavaju zvjerstva protiv muslimana, tvrdeći da su poslali svoje sigurnosne snage u Arakan, ali sigurnosne snage ne štite narod Rohingja, nego su i oni sami umiješani u nasilje.

Neke od priloženih slika ispod su objavljene u medijima Rohingja a neke su objavljene od strane onih koji imaju direktne veze sa izvorima u Arakanu, a neke su uzete sa videa na Youtube servisu. Ovo je samo mali dio dokaza nasilja koje se dešava u Arakanu. Precizni detalji o broju žrtava, ranjenih i izbjeglica muslimana Rohingja nisu zabilježeni, a zbog velike cenzure sakupljanja informacija.

Šutnja većine svjetskih medija na zvjerstva počinjena protiv Rohingja muslimana je također prouzrokovana ignorisanjem vanjskog svijeta na stanje Rohingja. Neki međunarodni mediji koji su uspješno ušli na scenu, samo bilježe situaciju koju vide na prvi pogled, a ne pokazuju kako se muslimani masakriraju i kako se njihove kuće pale, i samo pokazuju prisustvo sigurnosnih snaga Burme, ne pokazujući kako sigurnosne snage učestvuju sa budistima Rahinijama u paljenju kuća, hapšenju i ubijanju muslimana. Također ne pokazuju hiljade ubijenih muslimana i desetine hiljada raseljenih.

Direktni lokalni izvori iz Arakana koji još uvijek mogu komunicirati sa vanjskim svijetom izvještavaju o stvarnoj situaciji koja se desila njihovim bližnjima i prijateljima, uprkos cenzuri u prikupljanju detaljnih informacija. Ono što se može prenijeti je samo mali dio koji pokazuje stvarna zvjerstva koja se dešavaju muslimanima u Mianmaru.

Muslimani koji se progone trenutno u Arakanu se stvarno nalaze u tužnom stanju, bespomoćni, samo se nadaju Allahovoj pomoći, uz nadu da će im Allah poslati ljude koji će ima pomoći, posebno ljude iz muslimanskih zajednica u svijetu koji imaju mogućnost da pomognu.

Da li je stvarno toliko teško onima koji mogu da pomognu muslimanima Rohingjama? Zar treba da čekamo rezultate istrage Burme ili UN-a? Rohingja muslimani nisu ilegalni imigranti u Arakanu, oni treba da budu zaštićeni od međunarodne zajednice koja tvrdi da se pridržava “zakona i osnovnih ljudskih prava”!

“A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnoga, vjerovali, čija je vlast i na nebesima i na Zemlji – a Allah je svemu Svjedok. One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali – čeka patnja u Džehennemu i isto tako prženje u ognju.” (El-Burudž: 8-10)

“Dopušta se odbrana onima koje drugi napadnu, zato što im se nasilje čini – a Allah ih je, doista, kadar pomoći – onima koji su ni krivi ni dužni iz zavičaja svoga prognani.” (El-Hadždž: 39-40)

“Vjernici su kao jedno tijelo – kada se jedan dio tijela razboli, čitavo tijelo je budno i u groznici.” (Mutefekun ‘alejhi)

Napomena: Neke od fotografija prikazuju scene nasilja i ne preporučuju se za gledanje slabim osobama.

Izvor: Arrahamah.com
Prijevod i obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz